tirsdag, marts 11, 2008

The race to end the 'whites'

Dette fra slutningen af en kronik i Politiken:

Jeg er bekymret over den nuværende debat og over dens uvidende, uvidenskabelige, politisk orienterede og racemæssigt ladede polemiske retorik. I sin artikel fra 1928 skrev Thorsten Sellin:

»Den farvede kriminelle nyder som regel ikke godt af den racemæssige anonymitet, som dækker de lovovertrædelser, der bliver begået af medlemmer af den hvide race.

Pressen vil næsten med sikkerhed stemple ham, og jo mere frastødende hans forbrydelse måtte være, desto mere sandsynligt er det, at hans race vil blive fremhævet.

Ved at karakterisere ham gennem hans farve, bliver hans individualitet på en måde undertrykt, og i stedet for blot at være en tyv, røver eller morder, bliver han en repræsentant for sin race, som til gengæld må lide under hans synder på grund af de mærkelige følelsesmæssigt betingede tankeprocesser«.


Det kan også læses (og sådan læser jeg det): hvide pressefolk er racister. Hvilket også underbygges i en tidligere sætning:

En undersøgelse, hvor hvide skulle karakterisere racegrupper og etniske grupper, viser, at sorte oftere bliver opfattet som værende voldelige med tendens til narkotikamisbrug og mere kriminelle end hvide.

Hvilket peger hen på spørgsmålet: What Should White People Do?

Jo, ser I:

Perhaps white identity needs to develop its own version of "double consciousness"; indeed, to name as such that two-sided sense of the past and the future that can be found in aspects of the works discussed in this essay. White double consciousness is not the move between white and black subjectivities or black and American perspectives, as DuBois developed the notion. Instead, for whites, double consciousness requires an everpresent acknowledgment of the historical legacy of white identity constructions in the persistent structures of inequality and exploitation, as well as a newly awakened memory of the many white traitors to white privilege who have struggled to contribute to the building of an inclusive human community. The Michelangelos stand beside the Christopher Columbuses, and Noam Chomskys next to the Pat Buchanans. The legacy of European-based cultures is a complicated one. It is better approached through a two-sided analysis than an argument that obscures either its positive or negative aspects. White representations within multiculturalism must then be similarly dialectical, retrieving from obscurity the history of white antiracism even while providing a detailed account of colonialism and its many cultural effects. This, then, is the challenge: to transform the basis of collective self-respect from global, racial vanguardism to a dedicated commitment to end racism.

Lad mig hjælpe lidt på konklusionen: For at afskaffe racismen i det multikulturelle samfund er det nødvendigt for 'det hvide menneske' (det er så åbenbart sådan en som undertegnede) at blive en 'raceforræder' (jeg skal male mig sort eller sådan noget aktivistisk et eller andet), der aldrig forsømmer en lejlighed til at påtage mig skylden for al menneskelig elendighed... Hvem sagde racisme?

Ved at karakterisere ham gennem hans farve, bliver hans individualitet på en måde undertrykt, og i stedet for blot at være en tyv, røver eller morder, bliver han en repræsentant for sin race, som til gengæld må lide under hans synder på grund af de mærkelige følelsesmæssigt betingede tankeprocesser.

Og så er ringen vel sluttet? Nej - ikke helt:

Kambon told the audience white people "have retina scans, they have what they call racial profiling, DNA banks, and they're monitoring our people to try to prevent the one person from coming up with the one idea. And the one idea is, how we are going to exterminate white people, because that in my estimation is the only conclusion I have come to. We have to exterminate white people off the face of the planet to solve this problem."

The Carolina Journal said Kambon's remarks received slight applause in the room...


Jeg ved ikke længere om jeg skal grine eller græde...

Per

Endnu flere krænkede krænkere krænker krænkede krænkere

Ja, vi bliver sgu alle sammen lidt krænkede ind i mellem, har jeg bemærket... og det kan jo blive lidt forvirrende altsammen...

Så jeg står tilbage med et spørgsmål: gad egentligt vide om Villy forventer, at alle drengene i gaden, hvis forældrer stemmer DF, nu vil brænde hans bil af?

Per

fredag, marts 07, 2008

Krænkede krænkere krænker krænket

Tøger taler atter sort:

Filmen rummer et af de groveste angreb på den europæiske åndsfrihed i mands minde, idet dens budskab øjensynlig er, at Koranen skal forbydes. Forslaget om at forbyde en bog, fordi man ikke bryder sig om dens indhold, peger tilbage mod Europas mørkeste fortid.

[..]

Den hollandske regering handler i det lys elementært ansvarligt, når den lægger afstand til ekstremismen og opfordrer Wilders til at besinde sig.

Men Tøger gør regning uden vært, for den hollandske regering har jo pønset på mere end det, nemlig: et af de groveste angreb på den europæiske åndsfrihed i mands minde, idet den øjensynlig overvejede at forbyde Wilders film. Og som Tøger naturligvis godt ved så: peger forslaget om at forbyde en film, fordi man ikke bryder sig om dens indhold, tilbage mod Europas mørkeste fortid.

Lad så ligge, at hverken Tøger, den hollandske regering eller nogen som helst af de islamiske bander kender til filmens indhold.

Noget andet er præmissen for hele Tøgers oplæg, der fuldstændigt gentager, hvad vi måtte stå vidne til under muhammedkrisen med overskriften: "Når provokationer overtager debatten".

Men det er vel i sig selv en alvorlig provokation, når Tøger postulerer, at Wilders film er en provokation alene, fordi den angiveligt argumenterer for, at Koranen skal forbydes, når nu Tøger selv forsømmer - med så meget som et eneste ord - at klantre den hollandske regering for at overveje at forbyde en film som ingen kender indholdet af.

Den hollandske regering handler i det lys elementært ansvarligt, når den lægger afstand til ekstremismen og opfordrer Wilders til at besinde sig.

Hvilken ekstremisme Tøger taler om står uklart, men jeg har en efterhånden begrundet frygt for, at han IKKE taler om den islamiske af slagsen. Samtidigt med, at han tilsyneladende mener, at Wilders - der er fræk nok til at benytte sig af sin grundlovssikrede ret til at sige sin forbandede mening - bør besinde sig; dette naturligvis i lyset af det utal af trusler om mord, bål og brand, der altså ikke påkalder sig Tøgers tyssen.

Det er muligt, at Tøger ikke mener, at det rent faktisk nytter noget at opfordre islamistiske psykopater til at opføre sig ordentligt, men hvorfor skulle det så nytte noget at efterkomme deres ordrer om censur?

Iran finder filmen groft fornærmende, og mener ikke, at det handler om ytringsfrihed. Den iranske justitsminister skriver - i følge BBC - til sin hollanske kollega, at filmen må bandlyses, idet der unødvendigt at fornærme, hvad den muslimske verden opfatter som det helligste af alt.

Men iranerne kan selv fornærme, når det passer dem, naturligvis:

Der er ingen grund til at gøre plads til et slips i skjorten. Slipset har siden Irans islamiske revolution i 1979 været bandlyst, fordi slipset »promoverer modbydelig vestlig kultur«, som det religiøse styre skriver på sin hjemmeside.

Iran er en stor provokation mod fornuft og retskaffenhed, og jeg er pløkhamrende ligeglad med, hvad den flok mørkemænd i øvrigt mener om nogen eller noget. Men hvis de er fornærmede over en film, og vil forbyde mig at se den, så kan du bande på Tøger, at jeg vil sætte himmel og jord i bevægelse for at se den!

Faktisk kan jeg ikke komme i tanke om et stærkere argument for netop at vise Wilders film... Så vil jeg til gengæld overlade det til pigebarnet Tøger at bekymre sig om den islamiske forargelse: de båtnakker kan rende og hoppe - træt er jeg, træt til døden af idioter...

Den største fornærmelse af muslimer, er det de kalder helligt, og Wilders har en nem opgave for sig, når man betænker al den hate-speech lovgivning som europas politikere står i kø for at tørre af på os:

[9:28] O you who believe, the idol worshipers are polluted; they shall not be permitted to approach the Sacred Masjid after this year.

[9:33] He is the One who sent His messenger with the guidance and the religion of truth, and will make it dominate all religions, in spite of the idol worshipers.

[9:67] The hypocrite men and the hypocrite women belong with each other - they advocate evil and prohibit righteousness, and they are stingy. They forgot GOD, so He forgot them. The hypocrites are truly wicked.

[9:68] GOD promises the hypocrite men and the hypocrite women, as well as the disbelievers, the fire of Hell, wherein they abide forever. It suffices them. GOD has condemned them; they have incurred an everlasting retribution.

[9:73] O you prophet, strive against the disbelievers and the hypocrites, and be stern in dealing with them. Their destiny is Hell; what a miserable abode!

[9:113] Neither the prophet, nor those who believe shall ask forgiveness for the idol worshipers, even if they were their nearest of kin, once they realize that they are destined for Hell.

[98:6] Those who disbelieved among the people of the scripture, and the idol worshipers, have incurred the fire of Gehenna forever. They are the worst creatures.

And on and on page after page the hate is dripping like blood from an open wound...

Per