tirsdag, juni 26, 2007

Søren vs Helen

Helen har begået et indlæg om Søren Espersens kronik i Jyde-Potten, hvor hun blandt andet beder om dokumentation:

Søren:
“Der oversættes ligeså mange bøger til spansk på et år, som der har været oversat til arabisk i de sidste 1.000 år”.

Helen:
Ja, overdrivelse fremmer forståelsen! Tænk at komme med sådanne udokumenterede påstande!

Påstanden stammer fra The Arab Human Development Report, udarbejdet af et team af arabere for FN, hvis sørgelige resultater kan opgøres nogenlunde således:

The oil wealth is matched by social backwardness, and the only other region of the world with an income level lower than ours is sub-Saharan Africa. Productivity is decreasing, scientific research is virtually nonexistent, the region is suffering a brain drain, and illiteracy afflicts half of Arab women. The report was only diplomatic concerning implicit criticisms of extremist Islamist movements as a cause of the culture of backwardness and absence of fertile ground for democracy. Interestingly, the report found that the total number of books translated into Arabic yearly is no more than 330, or one-fifth of those translated in a small country like Greece.

Indeed, the total number of books translated into Arabic during the 1,000 years since the age of Caliph Al-Ma’moun [a ninth-century Arab ruler who was a patron of cultural interaction between Arab, Persian, and Greek scholars—WPR] to this day is less than those translated in Spain in one year. The report noted that Arab rulers stay in office all their lives and create dynasties that inherit power, and the peoples are unable to institute change.

Søren Espersen har altså ikke overdrevet.

“Spanien alene har et større bruttonationalprodukt end samtlige arabiske stater tilsammen”.

Om det er sandt ved jeg ikke, men hvis man benytter Index Mundi, der opgør BNP via CIA World factbook, kommer man frem til følgende tal for Mellemøsten (ikke nødvendigvis arabiske stater, men muslimske):

Bahrain
POP: 698.585
GNP: $17.700.000.000,00

Iraq
POP: 26.783.383
GNP: $46.600.000.000,00

Iran
POP: 68.688.433
GNP: $194.800.000.000,00

Jordan
POP: 5.906.760
GNP: $11.510.000.000,00

Kuwait
POP: 2.418.393
GNP: $58.300.000.000,00

Libanon
POP: 3.874.050
GNP: $19.620.000.000,00

Oman
POP: 3.102.229
GNP: $27.230.000.000,00

Qatar
POP: 885.359
GNP: $30.760.000.000,00

Saudi Arabien
POP: 27.019.731
GNP: $286.200.000.000,00

Syrien
POP: 18.881.361
GNP: $24.260.000.000,00

Tyrkiet
POP: 70.413.958
GNP: $358.200.000.000,00

Forenede emirater
POP: 2.602.713
GNP: $164.000.000.000,00

Yemen
POP: 21.456.188
GNP: $15.160.000.000,00

Total
POP: 252.731.143
GNP: $1.254.340.000.000,00

Spain
POP: 40.448.191
GNP: $1.081.000.000.000,00

Sidste år var tallene tættere på hinanden, men oliepriserne stiger jo også hele tiden - til glæde ikke mindst for Danmark. :-)

Med andre tal så kan 47 millioner spaniere producere, hvad det tager en kvart milliard mennesker i mellemøsten at producere - mere end en faktor 5! For Danmark gælder, at vores BNP er en 1/5 af disse mellemøstlige landes samlede BNP, hvilket ville sige, at vi med en befolkning på 27,34 millioner ville have det samme BNP, som samtlige mellemøstlige lande undtaget Kypern, Ghaza, Vestbredden og Israel.

Og så glemmer vi naturligvis ikke, at godt og vel 300 af de 1.250 milliarder - så meget som en fjerdedel - er olieprovenue og dermed let tjente penge. Samtidigt med, at Europa med jævne mellemrum modtager en strøm af mere eller mindre uproduktive flygtninge fra regionen, der koster os en formue.

Hvis det ikke er historien om de radikale tabere, så ved jeg ikke, hvad det er...

Per

søndag, juni 24, 2007

Driftsforstyrrelser II

I en kommentar til indlægget driftsforstyrrelser skriver Sebastian:

Ud fra tesen om ”et stort pres fra samfundet”, kunne man måske forledes til at tro Paul Perrin er sociolog, men han er psykolog.

Sexual Attitudes Differ Whether One Is in Or Outside of a Relationship

”How refreshing to review important empirical research that dispels myths, common stereotypes and casual impressions about men's and women's sexual values and relations”.

Ovenstående ord af professor Jim O'Neil synes mig nu at passe betydeligt bedre på Pers indlæg, end på Paul Perrins svælgen i kollegial selvhøjtidelig vildfarelse.

Tak for at lave den research, jeg selv var for doven til: det var blevet sent, men så så jeg den skammelige artikel, og kunne ikke holde min kæft - selvom jeg burde have ligget i min seng og sovet.

Ikke tilfældigt sad jeg selv med de to muligheder i mine overvejelser: psykolog eller sociolog... det er uhyggeligt nemt at gennemskue. :-/

Og så lige et andet citat:

"Because gender roles have existed for hundreds and hundreds of years, we kind of take them for granted and assume this is the way society is and the way men and women should act," he said. "The biggest implication of this study is that we aren't slave to the gender roles that society imposes on us but have a lot more freedom, especially sexually."

Efter ud af det blå at have konstateret, at kønsroller er socialt konstrueret, kommer idioten så frem til via en undersøgelse, at det overhovedet ikke behøver at forholde sig således, hvorved han - åbenbart uden at opdage det - har fået negeret sit eget udgangspunkt... Og heri ligger jo kimen til erkendelse: man kunne vælge at forholde sig til begrebet instinkt; men det er vel efterhånden meget politisk korrekt udrenset fra samfundsvidenskaberne, og derfor evner man tydeligvis heller ikke at benytte en kærkommen lejlighed til at se ud over sin egen næse.

Det ville kræve en politisk ukorrekt biolog i stedet at sige, hvad der kunne bruges til noget:

Because gender roles have existed for hundreds and hundreds of years, we understand their importance: this is the way sexuality operates and hence the way typical men and women act... The social sciences have no choice however but to consider such behavior the result of coincidental: "myths, common stereotypes and casual impressions about men's and women's sexual values and relations”, simply because they choose probably out of an ideological motive not to recognize the primary causal operand: instinct! Thus, they can neglect to explain on the basis of alleged unwarranted assumptions the origin of these 'myths' that most cultures have - apparently for no reason whatsoever. - How naive... or worse yet: how devious! The social sciences have in focus merely the higher biological functions that seek to evaluate and regulate basic instinct, and the motivating ideology that is the cause for such narrow optics I would name: moralism! Regrettably these same functions now seek to eradicate from any narrative: the mention of its source instincts. Such arrogance is the twin of vanity!

Hvilket iøvrigt leder mine tanker hen på den foreløbigt sidste kommentar fra en hr. Jan K. i en lang diskussion om Darwin ovre hos Helen Latifi. Den peger nærmest perfekt på pointen i denne artikel og den foregående (Jeg har rettet tegnsætningen lidt til - for læsevenlighedens skyld):

Det er et af de absurde træk der går igen ved de monoteistiske religioner: Disse religioner belærer os alle med at mennesket ikke er et dyr overhovedet og at mennesket står langt over dyrene - ja; er skabt til at herske over disse. Dette medfører at - selv for etniske danskere der også er påvirket af dette element via kristendommen - at det pludselig bliver en nedladende hån at sidestilles med dyr.

Det har altid virket arrogant og dumt på mig - denne her indirekte nedgørelse af alle andre væsner på kloden. Hvorfor er det pinligt at blive sammenlignet med et dyr? svar: det er det selvfølgelig heller ikke - ikke andre steder på jorden end der hvor de monoteistiske religioner hærger findes denne sære og arrogante tendens. Alle andre steder er andre dyr end mennesket en helt naturlig del af gudebilledet.


Kunsten er naturligvis at balancere kulturen på ryggen af vores natur, fordi det er mere realistisk end at rende rundt med hovedet oppe i skyerne (kloster eller tørklæde - anyone?). Hvis nogle ikke føler, at det er rigtigt, så er det deres sag, men lad videnskaben være I kødhoveder: I forurener en renere luft med jeres ulideligt prætentiøse vrøvl!

Per

Driftsforstyrrelser

»Mænd oplever et stort pres fra samfundet for at have sex med mange forskellige partnere, mens det typisk forventes af kvinder, at de er mere tilbageholdende,« siger researcher på studiet, Paul Perrin. chhi

Det fremgår ikke af den underligt korte artikel, hvilke kvalifikationer Paul Perrin besidder, der skulle gøre hans udtalelser særligt interessante, men biolog er han med garanti ikke!

Det siger noget om niveauet, når forskere meddeler sådan noget pladder, og journalister ukritisk gengiver det i noteform: det er ganske enkelt for lavt!

Mænd og kvinder har hver deres formeringsstrategi, hvor det afgjort bedst kan betale sig for kvinderne at være mere selektive med deres partnere end mænd: ganske simpelthen, fordi de investerer langt mere i afkommet. En helt igennem sund og normal biologisk adfærd, som nu skal socialt konstrueres - hvad fanden ligner det!?

Det er en del af en omsiggribende kampagne, hvor menneskets drifter og impulser mistænkeliggøres for ikke at sige dæmoniseres!

It's a sign of the times: moralismen fordærver videnskaben...

Alt dette uendelige pladder om den åh så frie vilje, der kan gøre os moralsk ansvarlige for enhver afkrog af vores biologi: det er intet andet end et stykke uargumentret kristendom - men den har nu også haft århundreder til at gå os i blodet, så den i dag velsagtens er mere drift end ideologi. I så tilfælde blender jeg perfekt med tidsånden, når jeg mistænkeliggør noget, der muligvis er blevet instinkt hos nogle: den kristne kastration og almindelige driftsfornedrelse.

- Nogle ville nok kalde det puritanisme, men snarere er det små, smålige småtyraners afmægtige ondskabsfuldheder.

Per

torsdag, juni 21, 2007

Carsten vs sir Salman

Carsten (modspilleren) har fået ondt i røven: Salman Rushdie har ikke afslået at blive slået til ridder, og den slags mangel på behørig dissens knuser naturligvis Carstens modspillende hjerte, så nu skal sir Salman skammes ud. - Gerne med vrangforestillinger...

Carsten henviser til en artikel i The Guardian, som han åbenbart finder så begavet, at han linker til den hele to gange. Det er den imidlertid ikke.

Artiklen konkluderer primært følgende:

Rushdie's knighthood is a reward for abandoning the anti-establishment stance he once espoused.

Og den køber Carsten, selvfølgelig. Men hvorfor egentligt? Sir Salman er ikke den eneste, der lige er blevet 'slået'. Nej der var andre, og en af dem finder anledning til i den forbindelse at sige:

Shami Chakrabarti, director of Liberty and one of the government's most vocal critics on human rights, was astonished to get a CBE. "No one was more surprised than me, particularly when it must have been recommended by this government that I have fought so hard," she said. "This is an official royal invitation to do more, and I will take that invitation on behalf of people punished without trial and barred from protest in Parliament Square."

Behøver jeg at sige mere? - Nå godt, så kan vi komme videre, for jeg faldt over en efterhånden almindelig tumpethed i Carstens meget vigtige artikel-link:

The Sir Salman recognised for his services to literature is certainly no neocon but is iconic of a more pernicous trend: liberal literati who have assented to the notion that humane values, tolerance and freedom are fundamentally western ideas that have to be defended as such.

Sikke noget lusket vrøvl! Svindelnummeret ligger i selve formuleringen: "the notion that humane values, tolerance and freedom are fundamentally western ideas that have to be defended as such."

Snarere bør det lyde: at hvis ikke Rushdie skulle have forstået, at vesten er velsagtens det eneste sted i verden i disse tider, hvor de angivne værdier tages bare nogenlunde alvorligt (også selvom Carsten ikke gør det), hvem i alverden skulle så have fattet det?

Derfor kommer sætningen i en mere realistisk udformning naturligvis til at lyde: the notion that the universal ideas of freedom and tolerance are primarely defended by the west has finally dawned on Sir Rushdie no doubt owing to his experiences the last 20 years, not least among them the shamefull death penalty isued upon him by midevil minded madmen - followers of 'the religion of peace'.

Det, der pisser Carsten og artiklens forfatter af er naturligvis, at Rushdie klog af skade, er rykket tættere på Ayaan Hirsi Ali, der jo er en af Carstens ynglingshadeobjekter. Men de har - hvad Carsten meget bekvemt ikke har - været, fra hvert deres perspektiv, en tur gennem Islams forestillinger om tolerance og frihed - and I just guess they didn't like it very much!

Endnu mere underligt bliver det så, at Carsten bebrejder Rushdie (i Carstens egen fantasi), at han nu skulle være i seng med det undertrykkende establishment. Dette fra en mand, der har delt parti med stenkaster imamen Abdul Wahid Pedersen... ganske forunderligt. - Men også ganske underholdende. :-)

Per

tirsdag, juni 19, 2007

Helen Latifis II

Det er den med censuren igen:

Jeg gav et svar på en dårligt skrevet latterliggørelse af Darwin, fordi jeg ville gøre opmærksom på et centralt fejlgreb , som jeg har bemærket er udbredt blandt meget troende mennesker. Men jeg slap ikke helt godt fra det: Helen klippede en lille passage om Muhammed, og så røg alle HTML koderne ad helvede til, så man dårligt kan læse, hvad jeg skrev, og i hvert fald ikke kan følge de links jeg lagde.

Så vi gør det her igen, men denne gang har jeg gemt, hvad jeg skrev, så jeg kan nøjes med at gengive det:

*** KOMMENTAR START ***

Charles Darwin er IKKE evolutionsteorien. Videnskabelige TEORIER er i konstant udvikling og tilpasser sig empiriske data. Derfor kan man håne, spotte og latterliggøre Darwin alt det man vil uden, at evolutionsteorien tager skade af det. Kan man derimod demonstrere problemer med teorien på en STRENGT videnskabelig baggrund, så har man faktisk gjort verden en tjeneste, fordi det vil tvinge fremtidige generationer af forskere til at revidere og udbygge teorien.

Er videnskaben ikke smuk? Ingen sandhed, ingen gamle lig der ligger og rådner (alt for længe)… kun det, der virker, overlever - ligesom i naturen.

Problemet med tilbedelse af profeter og religiøse dogmer afslører sig netop derved, at mennesker med sådanne tilbøjeligheder simpelthen ikke får ordentligt øje på videnskabens evolution. De tænker ikke logisk stringent nok til at forstå, at det er omsonst at angribe Darwins person. Dette fordi kritik af deres egne helligdomme er det værste de kan forestille sig, og derfor tror de, at moderne ateister og agnostikere render rundt og tilbeder deres videnskabsfolk. Det gør de stort set ikke: Videnskab: 1 - Religion: 0… For redelige videnskabsfolk er saglig og grundig begrundet kritik en gave.

*** CENSUR START ***

Og så glemte du lige en på din liste:

Charles Darwin led som mange andre selverklærende personligheder af alvorlige vrangforestillinger eller ulykkelige dødeskæbner, som vi også kan se hos bla. Friedrich Nietzsche og Hitler.

Muhammed hører med stor sikkerhed til på samme liste.

*** CENSUR SLUT ***

Se evt. her

Men nu er der næppe nogen tvivl om, at Darwin var en vældigt begavet herre, og hvis man vil kritisere hans teori alvorligt, så skal man nok som minimum starte med at skrive ordentligt dansk: en sætning som den her er temmelig afslørende for det lave niveau:

Der er nu indenfor de sidste 50 år kommet en stigende rejektion af Darwins evolutionsteoriens ”Gradualist model”, hvor grundprincippet var baseret på, at en given population i naturen forandre sig gradvist efterhånden arten tilpasser sig til miljøet.

Se evt http://www.gregbear.com/ … på bloggen vil der være interessante diskussioner og kildehenvisninger til mere information og teori om, hvordan arter kan tænkes at udvikle sig mere ’spontant’ end teorien i dag tillader.

Du kan også læse Greg Bears bøger: Darwins radio og Darwins children. - Jeg vil godt garantere dig på forhånd, at han ved mere om emnet, end du selv gør.

*** KOMMENTAR SLUT ***

Man bemærker, at Helen går i lag med Darwin og Nietzsche uden nogen brok fra undertegnede, i det jeg til en hvis grad godtager pointen. Men at gøre opmærksom på, at Muhammed også passer på karakteristikken, det må man altså bare ikke - fy!

Per

torsdag, juni 14, 2007

Helen Latifis

Nu er jeg 2 gange blevet modereret ovre hos Helen.

Første gang spurgte hun:

Hvorfor entlig skjule, at for en muslim er profeten Mohammed i sandheden den mest prisværdige og barmhjertige menneske, som nogensinde har gået på jorden?

Spørgsmålet, formoder jeg, er retorisk, for andetsteds på bloggen lader hun forstå:

Nobody knows the sweetness of Islam until they have tasted - it’s like strawberry ice cream. Furthermore, I defy anyone that tells me that Islam is about anything but peace.


Det er med andre ord umuligt at fortælle damen noget som helst, i det hun på forhånd har deponeret sin forstand andetsteds. Men man kan jo altid forsøge alligevel, og så gøre sig sine erfaringer hen ad vejen...

Så jeg skrev, hvad der er i fuldstændig overensstemmelse med historieskrivningen: at der kan være gode grunde til at skjule, at man har et romantiseret forhold til en pædofil og diktatorisk massemorder; det er jo heller ikke smart, at kalde Lenin for en guttermand: det kan hun forvisse sig om ved blot at læse aviserne.

Kommentaren kom til moderation, men aldrig videre til kommentarfeltet.

Nuvel, videre til næste kommentar, der handler om imam Naveed Baig:

Helen mener tilsyneladende ikke, at det er et problem, at Naveed ikke mener, at det er et problem at oversætte fra urdu følgende udsagn vedrørende frafald fra Islam: »Hvis han ikke beder om tilgivelse eller lærer af sine fejl, har man ret til (pligt til) at dræbe ham,« - og det vel at mærke offentligt.

Til det ville jeg blot anføre det moralsk anløbne i at oversætte sådanne barbariske udsagn - offentligt... samt, at Naveed i mine øjne gør sig skyldig i moralsk forsømmelse, når han oversætter i stedet for at påtale sådanne udsagn: han gør sig jo derved medskyldig i at true andre på livet.

Heller ikke denne kommentar slap gennem filtret.

Jeg kan naturligvis ikke vide det, men kender da ad omveje efterhånden lidt til procedurerne i miljøet: Man har inviteret en udenlandsk gæsteimam (Islams rejsende i had) til sin moske og 'ukritisk' oversat en meget direkte besked til 'menigheden'. Ligegyldigt hvordan man vender og drejer det, så siger det sgu ikke noget pænt om Naveed og Minhaj-ul-Quran.

Men det er jo selvfølgeligt altsammen længe siden, og Naveed kan da have tænkt sig om... noget tyder faktisk på det. Det ændrer bare ikke på, at han prøver at slippe udenom ved at påstå, at han ikke gjorde andet end at oversætte: sådan noget oversætter man ganske enkelt ikke, hvis man er uenig. - Så meget kunne han være hæderlig nok til at indrømme! men gør det altså ikke...

Man kan så selv vurdere, hvordan Helen ser ud, når hun kalder Katrine Winkel Holm for halvsenil samtidigt med, at hun selv allierer sig med en suspekt imam, der kalder folk, som har forladt Islam for "ulydige muslimer", og medvirker til at true dem på livet - offentligt.

Og hvis det ikke skulle være nok, så har Helen skam også promoveret en fatwa fra vores alle sammens Qaradawi. I ved: en af disse skæggede bavianer, hvis evner ikke helt står mål med de megalomaniske tilbøjeligheder, og som af den grund sidder i et pissehul i mellemøsten, hvorfra han meget gerne styrer andre lande, hvis nogle altså skulle være så dumme rent faktisk at ville give ham lov - og det er der vist nogle, der gerne vil.

Men til den artikel fik jeg overraskende nok sneget en kommentar ind. :-)

Per

søndag, juni 10, 2007

I have a dream!

Fra Monoukltur:

FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Dodou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.

At Dodou udtrykker bekymring for demokrati og ytringsfrihed, kommer næppe bag på de af os, der husker hans såkaldte rapport fra sidste år. Og ytringsfrihedens forfærdelige konsekvenser, såvel som det helt åbenbart sindssyge i at give mennesker friheden til at mene, hvad de vil (oh gru: hvad kunne det ikke ende med?) kan jo altid begrundes med det fælles bedste:

Agnes Callamard, leder av ytringsfrihetsorganisasjonen Article 19, uttrykte bekymring for at det kan bli vanskelig å gjennomføre idealet om lik representasjon og synliggjøring av alle grupper i samfunnet, dersom man ikke kan styre statskanalene. Mangfoldet – etnisk, kulturelt og religiøst – må gjennomsyre mediene, skal vi lykkes i å fremme det multikulturelle samfunnet, mente hun.

Med andre ord, så må vi forstå, at virkeligheden skal konstrueres af medierne, så folk li'som kan anskue den som den - ifølge nogle - BURDE se ud... den slags er nemlig altid meget befordrende for eskapistiske sjæles velbefindende. Hvis man vil have en ren tilståelsessag af ældre årgang, kan man jo gå til popkulturen (mon det i grunden var her, det hele startede?):

I have a dream, a song to sing
To help me cope with anything
If you see the wonder of a fairy tale
You can take the future even if you fail
I believe in angels
Something good in everything I see
I believe in angels
When I know the time is right for me
Ill cross the stream - I have a dream

I have a dream, a fantasy
To help me through reality
And my destination makes it worth the while
Pushing through the darkness still another mile
I believe in angels
Something good in everything I see
I believe in angels
When I know the time is right for me
Ill cross the stream - I have a dream
Ill cross the stream - I have a dream

I have a dream, a song to sing
To help me cope with anything
If you see the wonder of a fairy tale
You can take the future even if you fail
I believe in angels
Something good in everything I see
I believe in angels
When I know the time is right for me
Ill cross the stream - I have a dream
Ill cross the stream - I have a dream

ABBA

Encore...

Per

fredag, juni 08, 2007

Ophavsretsbeskyttelse

Jeg skal bare lige sige noget omkring Uriasposten og en ligegyldig journalist:

  • Nak ham Kim. Jeg skal også nok spæde til, hvis der er brug for det.
  • Godt at se, at alle bloggere står sammen i denne sag.
  • Har man overhovedet forholdt sig til ophavsretsloven?
§ 25. Når fremførelse eller visning af et værk indgår i en dagsbegivenhed og denne gengives i film, radio eller fjernsyn, må værket medtages i det omfang, det sker som et naturligt led i gengivelsen af dagsbegivenheden.

Naturligvis... det må være ånden i loven, at den ikke smadrer al formidling af et værk. Især da i dette tilfælde, hvor "værket" (det billige skidt) i tusindvis af eksemplarer smides i rendestenen, i skovene og i S-togene... Og i særdeleshed da, fordi dette værk faktisk er en polemisk dagsbegivenhed, der omhandler Kim selv.

Knud Brix begræder, at hans ragelse udstilles uden vederlag på landets ubestridt førende politiske blog, når selvsamme smørrelse hældes udover det ganske land i stride strømme uden, at nogen skal betale en krone, udover det honorar journalisten allerede én gang har modtaget. - Og som du og jeg måske eller måske ikke har været med til at betale ved at glo på en reklame i Nyhedsavisen.

At Knuds artikel er blevet fremvist for det ganske land længe før Kim har lagt den på nettet er således ubestrideligt:

Visning af eksemplarer

§ 20. Når et værk er udgivet, eller når et eksemplar af et kunstværk af ophavsmanden er overdraget til andre, må de udgivne eller overdragne eksemplarer vises offentligt.

Er det ikke præcis, hvad Kim har gjort?

Per