fredag, april 07, 2006

Dårskab

Fra Jyllands-Posten hører vi om flere af de konstante islamistiske krav til censur:

Ifølge den muslimske leder Yusuf Hasyim udgør Playboy endda en større trussel mod Indonesien end militante grupper som Al Qaida, der ellers har dræbt flere hundrede mennesker i landet i de seneste år

"Playboy er udtryk for en moralsk terrorisme, der ødelægger nationens livsstil," citerer det statsejede nyhedsbureau Antara Yusuf Hasyim for at have sagt.

Voila, depravationen er total! Og idioten forstår ikke engang, at han netop gør sig til talsmand for den moralistiske terrorisme som jeg personligt ikke engang er træt af, men som jeg afskyr helt ned i min biologiske sjæls dybeste afgrunde!

Kan de religiøse tågehorn og evnesvage ikke bare fare til den himmel de er så optagede af... hvorfor i alverden skal de NATURNØDVENDIGT forpeste livet på jorden for alle andre?

De er turister her - glem det ej! De er endog i forbifarten havnet det helt forkerte sted: en slags uønsket mellemlanding! I realiteten HADER de jorden disse menneskehadere. Jordens største selvmodsigelse i frembringelsen er disse dødsyge monotonoterrorister, nihilister og fascister, for hvem alt smukt, stærkt og selvstændigt netop er en indvending! Det er deres ANTITESE, og de ved det! - Helt ind i deres instinkter, ved de, hvem deres naturlige fjender er!

Jeg kan slet ikke understrege nok, hvor livsfarlige deres udenom-jordiske idealer er for en størrelse! De er overhovedet ikke forpligtet på Jorden, de er forpligtet et ganske andet sted. Deres ansvar er kun i mindste mål rettet vores vej, deres maximum retter sig mod en fiktion - en tanketorsk!

Og vi må fortælle dem det om og om og om igen, så de har et realt valg! -: enten kan I som den kristne "frelser" realisere jeres nihilistiske ideal, sådan, at jeres åndelige selvmord fuldbyrdes i sin endelige konsekvens; eller også underordner I jer som sub-species, som underkaste, som Jordens egentlige fordømte; eller også insisterer I på jeres arts endelige og fuldbyrdede selvmord, hvor I realiserer dommens dag, hvor vi alle må følge jer ind i intetheden!

Kraftidioter, åndsamøber, så vågn dog op! ... I sælger vores fremtid for jeres ideals skyld! Jeres luftsteg og vindfrikadeller - hvad andet findes overhovedet i en ørken? Når man er træt af dadler og af sig selv, hvad andet har man så tilbage end fantasteriets virkelighedsfjerne ideal? - Altså udover at plage sine medmennesker og finde sin underholdning der!

Vil man have en formel for denne sindssyge? fra grundlæggeren af det meste af, hvad der er sygt og uhyggeligt i den kristne religion; forbilledet for det islamiske makværk og hybridmonster, Muhammeds forfærdelige fantasier!

Nuvel, lyt godt efter, når Paulus i 1. Korinter 1,20 ff. åbner for sin mission:

Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab? Thi da verden med al sin visdom ikke kendte Gud i hans visdom, besluttede Gud, ved prædikenens dårskab at frelse dem som tror ...; at I ikke var mange verdsligt vise, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme, men det, der var tåbeligt for verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, der var svagt for verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme; og det for verden ringe og det foragtede, det, der ikke var noget, udvalgte Gud for at gøre det, der var noget til intet, for at intet menneske skal rose sig for Gud.

Tak for kaffe! En ren tilståelsessag fra en mislykket idiot, der måtte forføre enhver taber til sin flok. Dette er det afmægtiges selvpotensering og hævnvilje mod alt højere, bedre, smukkere og vellykkede!

Bland en sådan inkarneret nihilistisk guddom op med Muhammeds vilje til hævn og mord, hans fantasterier om sin mission samt traditionerne hos de ørkenkrigere han måtte forføre, og man har den fuldstændige instinktforvirring: Den sig til blods selvpiskende og selvhadende kriger, der lejlighedsvis må trækkes op til hellig krig for Muhammeds ærgerrighed og griskhed!

Hvilken af disse to "åndeligheder" der måtte være den mest selvdestruktive, selvhadende og intethedsfortabte skal jeg ikke gøre mig til dommer over - men begge er de livsfarlige og menneskefjendske! Som komplementære modeller udgør de endog intet mindre end det sublime had til ethvert selvstændigt og stærkt menneske!

Per

Ingen kommentarer: