torsdag, marts 08, 2007

Porno II

I Jydepotten:

Bladkoncern vækker afsky med sex-konkurrence

Afsky og forargelse. Det er flere ligestillingsordføreres reaktion på, at et af bladkoncernen Allers mandeblade har lavet konkurrencer, hvor gevinsten er en prostitueret pige.

[...]

Jan Nielsen:

"Det overvejende spørgsmål er, hvorfor vi bringer sådan en konkurrence. Svaret er enkelt: Det gør vi, fordi de prostituerede har bedt os om det. Baggrunden er, at berøringsangsten omkring prostitution i danske medier er så udtalt, at vores magasin i dag reelt er et af de meget få medier, hvor pigerne kan forvente en fair og fordomsfri behandling. Vi gør os ikke til moralske dommere over de kvinder, som har valgt prostitution som næringsvej, og vi ser derfor heller ikke et problem i at give dem et talerør i et mediebillede, som ellers fortrinsvis beskæftiger sig med begrebet, hvis man kan kæde det sammen med sensation og skandale."

Kølig, saglig og velovervejet antidosis til moralismens skrigende og skinhellige køer:

"Det er simpelthen grotesk, at man kan komme i tanke om sådan noget. Bladet fornedrer de mennesker, det bruger på den måde og udnytter deres ulykke for egen vindings skyld. Det er skræmmende, at de ikke tænker over, at de bidrager til menneskelig elendighed, siger SF's ligestillingsordfører," Pernille Vigsø Bagge.

Hvem sagde grotesk? Der burde stå:

Det er simpelthen grotesk, at jeg gør det her. Jeg fornedrer de mennesker, hvis liv jeg påstår er en ulykke for min egen vindings skyld. Det er skræmmende, at jeg ikke tænker over, at jeg bidrager til menneskelig elendighed.

Modspilleren viderebringer i den forbindelse nogle velvalgte ord:

En kvindeforening opfordrer til at anmelde 'horehuse' til politiet. Udtrykket 'horehuse' stammer fra en kristen puritanisme der gennem århundreder har fordømt og forfulgt prostituerede. De hævder at ville forhindre kvindehandel, men konsekvensen af kampagnen er, at vi der arbejder som lovlige sexarbejdere bliver overvåget og mistænkeliggjort.

Religiøse foreninger hævder at ville tage sig af os, men i virkeligheden fordømmer de al form for sexarbejde og kalder prostitution og pornografi for voldtægt. De ser ned på prostituerede som stakler og hjælper kun dem der siger at de fortryder deres liv. Andre bliver udsat for diskrimination hvis de ikke siger at de er blevet misbrugt og ødelagt af prostitution. Også en del såkaldte feminister diskriminerer os prostituerede ved at nægte at lytte til os. De taler ned til os og afviser vores krav om rettigheder og beskyttelse.

(...)

Desuden bliver vi forhindret i at oprette en forening for sexarbejdere som man har i mange andre lande og vi får ikke lov at blive medlem af en a-kasse, selvom vi er tvunget til at betale skat til samfundet. Vi er også bange for at den puritanske bølge på længere sigt vil gå ud over andre sexarbejdere, hvis det også lykkes at forbyde eller begrænse pornografi, striptease, erotiske magasiner m.m.

Moralismens hellige åg er først og fremmest et religiøst problem, men det er også et venstrefløjsproblem: Som jeg gentagne gange har forsøgt at gøre opmærksom på, så var kristendommen et moralistisk slaveoprør, og socialismen dens ateistiske ditto! Den var et udtalt nej til de stærkere og mere vellykkede mennesker: de mennesker, der vælger sig selv og lever i overensstemmelse med sig selv - og af den grund lever vellykket!

Vil man moralismens undertrykkelse til livs, så skal man se den for, hvad den er: Først må man se frelserkomplekset: man skal frelse Guds lam fra de onde; et offer må iscenesættes - i stil med Jesus på korset. Dernæst må man gennemskue løgnen om en "bedre" verden: hvis bare vi kan "forbedre" (historisk: internere, torturere og brænde, skyde eller gasse) mennesket.

Lad os til slut overveje, hvilken naivitet det er at sige, "sådan og sådan burde mennesket være!" Virkeligheden viser os en henrivende rigdom af typer, frodigheden i et ødselt formspil og en overdådig formvekslen: og en eller anden ynkelig drivert af en moralist siger hertil: "nej! mennesket burde være anderledes"? ... han ved endda, hvordan det burde være, dette skinhellige skrog; han maler sig på væggen, idet han siger "ecce homo!"

Friedrich Nietzsche - Afgudernes ragnarok

Per

12 kommentarer:

JFA sagde ...

Godt set.

Jeg vhar også tidligere påpeget at Kristendommens slavemoral er blevet overtaget af en feminismens slavemoral.

agger sagde ...
Denne kommentar er fjernet af forfatteren.
agger sagde ...

Kan jeg virkelig skrive noget som kan finde nåde for dit åsyn?

Så det er ikke al tolerance og åbenhed, du er negativ over for - det er da en god start :-)

For nu i øvrigt at være en smule mere seriøs: Det er påfaldende, hvordan moralisterne hele tiden støtter sig til, at det er kunderne (altså de væmmelige mænd), man vil kriminalisere - men det som virkelig får dem til at fare i flint, det er de kvinder, der forsvarer deres egen ret til at gøre, som det passer dem.

Det er sørgeligt. Jeg går personligt ind for en feminisme, der støtter alle kvinders ret til at være prostituerede, hvis de ønsker det, og til ikke at være det, hvis de ikke gør. Og for, at samfundet indrettes sådan, at man kan træffe et frit valg uden at være udsat for økonomisk tvang eller moralsk pres i den ene eller den anden retning.

Anonym sagde ...

[...]

Jan Nielsen:

"Det overvejende spørgsmål er, hvorfor vi bringer sådan en konkurrence. Svaret er enkelt: Det gør vi, fordi de prostituerede har bedt os om det. Baggrunden er, at berøringsangsten omkring prostitution i danske medier er så udtalt, at vores magasin i dag reelt er et af de meget få medier, hvor pigerne kan forvente en fair og fordomsfri behandling. Vi gør os ikke til moralske dommere over de kvinder, som har valgt prostitution som næringsvej, og vi ser derfor heller ikke et problem i at give dem et talerør i et mediebillede, som ellers fortrinsvis beskæftiger sig med begrebet, hvis man kan kæde det sammen med sensation og skandale."

Kølig, saglig og velovervejet antidosis til moralismens skrigende og skinhellige køer:

Bladkoncern vækker afsky med sex-konkurrence.
Tjek lige ordet ud: sex-konkurrence.
En konkurrence hvor præmien er sex. Ja, den er jo harmløs, tror jeg vil stille min kæreste sådan en i udsigt, såfremt han kan svare rigtigt på (altså efter min vurdering om, hvad der er rigtigt) fem udvalgte spørgsmål. Hvis han ikke svarer rigtigt, så taber han konkurrencen og der er lukket for det varme vand. Bad luck sonnyboy, men du kan jo altid gå til en sexarbejder, der kan lettet trykket om ikke andet. Og så kan vi jo se på efterfølgende om vi kan respektere hinanden i vores forhold, fordi du lod din pik pege mod Mekka før mod din kæreste, der som udgangspunkt bare søgte din respekt og din kærlighed.

Sædvanen tro rammer vi ikke essensen her. Det er, overfladisk set, en udmærket analogi til den kristelige slavemoral og Nietzsches forestilling om samme vs. det frie valg, men så knækker filmen vist også. Vi kommer aldrig til spørgsmålet om, hvilke værdier det er, der er på spil her..
Pernille Vigsø Bagge taler om udnyttelse og menneskelig elendighed, hun generaliserer groft, det gør de prostituerede der støtter konkurrencen imidlertid også, og præcis det samme gør Jan Nielsen sig skyldig i, når han med kølig og overvejet hu lader sagen fremstå som et spørgsmål om fordomsfri behandling. Der findes ikke sådan noget som en fordomsfri behandling. Enhver der indgår i en debat, møder verden med fordomme, de fordomme kan så være mere eller mindre neutrale eller logiske om du vil. Det væsentlige her må være, hvorvidt vi når frem til essensen i budskabet. Det sker ikke hos hverken de prostituerede, Jan Nielsen, Pernille Vigsø Bakke eller hos Per for den sags skyld. Sidstenævntes konklusion er, ” Virkeligheden viser os en henrivende rigdom af typer, frodigheden i et ødselt formspil og en overdådig formvekslen” (..) og det endda på nietzscheansk grund. At virkeligheden viser en henrivende rigdom at typer etc, er ikke ensbetydende med at værdien derfor er afdækket og derfor kan ophøjes til sandhed med stort S. Og da slet ikke med udsyn til den hellige gral ordet frihed synes at være indhyllet i -for indeværende i spørgsmålet om prostitution . Det siger KUN noget om, at der findes en mangfoldig rigdom, den rigdom indeholder imidlertid også (kvinde)typer der til verdens ende vil kæmpe for, at prostitution ikke normaliseres, læg mærke til, at jeg ikke skriver legaliseres her, for den dag hvor prostitution bliver normaliseret i lyset af en legalisering, der har nogen taget noget inderlighed fra mig og mine, som de bare skal holde snitterne fra.

Og nu vi er i gang, så vil jeg godt se et par (maskuline) eksemplarer på banen, der vil støtte op omkring udsynet til, at DERES døtre eller koner indtager rollen som sexarbejdere, når de ellers er gamle nok til den slags. Ting har det med, når de kommer tæt nok i bevidstheden at ændre forståelsesmæssig karakter, min erfaring er at en moral udspringer af, hvor tæt et sagsforhold kommer på, hvad mennesker selv er villige til at ofte i en større sags tjeneste. For mit vedkommende er hverken mine døtre eller min kæreste til salg for andet end en røvfuld til dem, der kommer for tæt på. Det har ikke pr. definition noget med religiøse forordninger at gøre, det har noget at gøre med netop mangfoldighed og virkelighed i ordenes bogstaveligste forstand. Religiøse foreninger hævder at ville tage sig af os, men i virkeligheden (..) Hvordan kan det være, at de mennesker (luderne) der vil ses fordomsfrit på i samme sætning beskæftiger sig med modstanderens potentielle motiver og taler om diskrimination? Det er vel lige så diskriminerende, som det er diskriminerende at gå den anden vej.

Og nok så væsentligt så slipper pressen afsted med at give sagen overskriften afsky og forargelse. Det er en KLAR perception af de (kvinder) der vover at løfte en moralsk pegefinger i den her. Slæb dem til skafottet, de retoriske klaphatte, lær dem at bruge sproget (deres magt) på en måde, der kan formidle et sagsforhold på en måde, der vækker til de færreste forståelsesmæssige fordomme og det med henblik på at vi kan nærme os sagen med et minimum af religiøse konnotationer. Hvis man insisterer på at motivanalysere, så skal man være på virkelig sikker grund. Det foresvæver mig at inden af parterne kan skrive under på den chek.

Og så lige et gratis tip til sexarbejderne, meld jer ind i Kristelig fagforening under dække af at være massører eller noget, den er vist åben for alle. Hvis forestillingen om det fordomsfrie samfund skal testes, så test den der, hvor der er størst sandsynlighed for at komme frem til essensen, hvad angår virkelighed og prostitution. Det er intet mindre end mental dovenskab at forestille sig, at man kan få i pose og sæk og for resten trække det hele fra på selvangivelsen. Sådan er virkeligheden naturligvis ikke skruet sammen. Og når i har gjort det, så regn med modstand fra mig og mine ligesindede, det er demokrati der muligvis kan flytte nogle brikker i den samlede score.

Afslutningsvis:
En kvindeforening opfordrer til at anmelde 'horehuse' til politiet. Udtrykket 'horehuse' stammer fra en kristen puritanisme der gennem århundreder har fordømt og forfulgt prostituerede. De hævder at ville forhindre kvindehandel, men konsekvensen af kampagnen er, at vi der arbejder som lovlige sexarbejdere bliver overvåget og mistænkeliggjort.

Yes baby. Count on it ! Og den dag du nærmer dig min kæreste med DIT frie valg, så får du ørene i maskineriet. Og det er et løfte. Sådan er mennesker organiseret og indrettet, sådan har de altid været organiseret, og jeg tror ikke nogen skal regne med, at det ændrer sig i morgen, fordi nogen finder på at kalde det for sexarbejde eller lave en sammenslutning, hvor man kan trække glidecreme og latexuniformer fra på selvangivelsen. På linie med at nogen har ret til at kalde sig sexarbejdere, forbeholder jeg mig retten til at kalde vedkommende for en luder eller et obstruerende element, der udgør en væsentlig trussel for fænomener som respekt, frihed og ansvar. Det er vist min grundlovssikrede ret, eller noget. Og så kom vi ikke videre, for vi nåede aldrig ind til essensen i debatten OM prostitution og eksistens i bred forstand, vi blev på den politisk polerede overflade. Ærgerligt, debatten så ellers lovende ud et kort sekund.

Ps. Med hensyn til gevindsten. Så mener jeg mig overbevist om, at den der vinder i den konkurrence, taber. I hvert fald hvis du spørger vedkommendes kone.
Og sådan er sproget så afslørende for virkelighedens virkelighed, sagen skal bare tæt nok på.

L

Anonym sagde ...

Kære Per, vil du så sige at du går ind for den konkurrence? Kunne du selv finde på at deltage?? Og hvad ville du så gøre, hvis du evt. vandt?

Anonym sagde ...

Du skriver så helligt:
"nej! mennesket burde være anderledes"? ... han ved endda, hvordan det burde være, dette skinhellige skrog; han maler sig på væggen, idet han siger "ecce homo!""

Men Per, faktum er vel nok at vi alle spejler os i hinanden og sammenligner hinanden på godt og ondt; ergo vi allesammen tænker/siger "ecce homo" (=betragt denne mand/dette menneske) om hinanden.

Så der er vel ikke så meget at være skinhellig over; det må da siges du da også må betragtes som skindhellig i og med du forarges over de politiske ligestillingeordførere efter din mening opfører sig skindhelligt

hilsen Charlotte

Anonym sagde ...

På MAGSDK (= sammenslutningen for independent-magasiner)(http://mags.dcmedia.dk/nyheder/nyhed/artikel/bettina-allers-blad-meldt-til-politiet.html)kan følgende spændende udrag læses:


>>
Advokat Jytte Lindgaard, som er ekspert i juraen omkring prostitution og rufferi, mener, at bladet Super har et stort problem.

»Jeg vil umiddelbart mene, at denne sag kan være en overtrædelse af straffelovens paragraf 229,« siger advokaten til B.T.

Paragraf 229 lyder sådan:

»Den, der fremmer kønslig usædelighed ved for vindings skyld eller i oftere gentagne tilfælde at optræde som mellemmand, eller som udnytter en andens erhverv ved kønslig usædelighed, straffes med fængsel indtil 3 år eller under formildende omstændigheder med bøde.«

Jytte Lindgaard forklarer, at det særligt er bestemmelserne om for egen vindings skyld, og at det er forbudt at være mellemmand, som er et problem for Aller-bladet.

»Det er jo helt klart for egen vindings skyld, fordi de har det på forsiden. Så sælger de jo flere blade. Desuden er bladet også mellemmand, da de formidler kontakt mellem pigen og vinderen af konkurrencen,« siger hun.
<<

Bare lidt at tænke over, Per!

Hilsen
Charlotte

Per sagde ...

Kære Per, vil du så sige at du går ind for den konkurrence? Kunne du selv finde på at deltage?? Og hvad ville du så gøre, hvis du evt. vandt?

Ad 1: Aldeles irrelevant, men: nej...

Så der er vel ikke så meget at være skinhellig over; det må da siges du da også må betragtes som skindhellig i og med du forarges over de politiske ligestillingeordførere efter din mening opfører sig skindhelligt.

Kogt ned: Er det intolerant at være intolerant over for de intolerante?

Mit svar er et rungende nej! Men den sag vil jeg helt overlade til hin enkelte.

»Jeg vil umiddelbart mene, at denne sag kan være en overtrædelse af straffelovens paragraf 229,« siger advokaten til B.T.

Hvad loven i dette tilfælde siger er ikke mit problem - gudskelov: ingen kender længere (eller har mulighed for at kende) omfanget af det lovsjusk, der potentielt omfatter deres person. - Er det i grunden retssikkerhed?

- Måske man skulle overveje værdien af love som folk risikerer at blive straffet efter uden nogensinde at have haft skyggen af chance for at vide, at de opførte sig kriminelt. -

Principielt kan jeg være uenig i en lov, så længe jeg ikke bryder den - eller opfordrer til samme...

De eneste, der i denne sag kan siges at være forurettede er moralisterne, da deltagerne i konkurrencen medvirker frivilligt! Ergo er man skide ligeglad med, hvad folk selv mener, og presser dermed sin moralisme ned over hovedet på dem - med straf?

Middelalderligt!

Så det er ikke al tolerance og åbenhed, du er negativ over for - det er da en god start :-)

Har været i gang længe... men måske du har været blændet af, at jeg ind imellem kritiserer din mangel på samme :-)

Ellers er vi stort set enige i at:

Jeg går personligt ind for en feminisme, der støtter alle kvinders ret til at være prostituerede, hvis de ønsker det, og til ikke at være det, hvis de ikke gør. Og for, at samfundet indrettes sådan, at man kan træffe et frit valg uden at være udsat for økonomisk tvang eller moralsk pres i den ene eller den anden retning.

Hvordan vi gør det, aner jeg ikke, men kommer tid kommer råd... så mon ikke en skønne dag, at kabalen går op :-)

Til L

Måske du skulle bekymre dig mere om mennesker, der bliver forelsket i din kæreste end om folk, der vil have penge for seksuelle ydelser.

Kærlighed er en ærlig sag, men en kæreste, der køber sex ved siden af, er sgu da ikke værd at samle på.

Dit engagement i dine kære er naturligvis dit bedste værn: Jeg tror, at en del mennesker, der søger til prostituerede er ensomme... de har virkeligt brug for den service.

At sige, at de prostituerede er skyld i, at ens kæreste går til prostituerede, er vel lidt i tråd med at hævde, at kvinder, der klæder sig "udfordrende" selv er skyld i, at de bliver voldtaget: man lægger ansvaret det forkerte sted!

Hvis min datter vokser op til at blive ludder, så vil jeg blive uendeligt ked af det, og give hende den hjælp jeg kan: det er hårdt, tror jeg, at blive ufortjent foragtet...

Det var så de sidste svar i brevkassen i dag kære venner - resten må I ordne med en psykolog ;-)

Per

Anonym sagde ...

Per, det var nu mere mekanismerne jeg ville bagom med mine (tænkte)eksempler.

Og på intet tidspunkt skrev jeg om skyld vs ansvar i tråden.

Jeg skrev om mekanismer og virkelighed vs. moralske (fejl)slutninger.

Men ok

L :-)

Anonym sagde ...

til L (for 117. gang måske):

Hvis jeg havde råd til det, ville jeg ikke have manglet sex i så mange år. Jeg ville have betalt kassen og købt et rigtigt ægteskab.

Nu er jeg en fattigrøv af en kasseret mand som så mange andre mænd i nå-generationen, og jeg holder mig væk fra ludere fordi det er unormalt og dermed dyrere end det behøvede at være.

Staten dækker kvindens primære behov, materiel og fysisk sikkerhed, det mænd ellers leverede som modydelse for sex, men jeg har intet at bytte med nu. Sex ligger mere basalt på mænds behovsliste og staten leverer ikke.

DET er en skændsel for at såkaldt velfærdssamfund. Staten bør naturligvis levere en nødtørftig dækning af mænds sexbehov, og ludere bør naturligvis normaliseres og institutionaliseres, således at også jeg kan få lidt sex.

Det kan L ikke unde mig, og derfor regner jeg L for en mandehader. Først når begge køn har lige stor opfyldelse af hver deres primære behov, kan der blive tale om den gensidighed, L tænker på. At modsætte sig normalisering af prostitution er at kæmpe for kvinders absolutte magt over manden.

K :-(

Luder sagde ...

L

"...tror jeg vil stille min kæreste sådan en i udsigt, såfremt han kan svare rigtigt på (altså efter min vurdering om, hvad der er rigtigt) fem udvalgte spørgsmål. Hvis han ikke svarer rigtigt, så taber han konkurrencen og der er lukket for det varme vand. Bad luck sonnyboy, men du kan jo altid gå til en sexarbejder, der kan lettet trykket om ikke andet. Og så kan vi jo se på efterfølgende om vi kan respektere hinanden i vores forhold, fordi du lod din pik pege mod Mekka før mod din kæreste, der som udgangspunkt bare søgte din respekt og din kærlighed."

Hvis han tabte i din konstruerede konkurrence (som i virkeligheden bare var et udtryk for at du søgte respekt og kærlighed???) Så ville jeg ikke fortænke ham i at lade sin pik pege alle mulige andre steder hen end lige mod dig.

Hvis han går til en prostitueret, fordi han har lyst, kan jeg ikke se, at han på nogen måde har mindre respekt for dig eller elsker dig mindre. Han tager hverken den respekt som tilkommer dig eller kærlighed med til den prostituerede. Han tager sin pik derhen. Din kæreste er vel mere end en pik i forholdet til dig.

"....for den dag hvor prostitution bliver normaliseret i lyset af en legalisering, der har nogen taget noget inderlighed fra mig og mine, som de bare skal holde snitterne fra. "

Vi kæmper for en legalisering, for samme rettigheder som andre. En normalisering har lange udsigter, tag det roligt.

"så vil jeg godt se et par (maskuline) eksemplarer på banen, der vil støtte op omkring udsynet til, at DERES døtre eller koner indtager rollen som sexarbejdere, når de ellers er gamle nok til den slags"

Du vil ikke se nogen eksempler (hverken maskuline eller feminine) som ønsker at deres døtre skal udsætte for den snæversynethed og fordomsfuldhed som du lægger for dagen.
Det er tydeligt at du intet aner om prostitution. Alt du ser, er den mand du har derhjemme et eller andet sted og faren for at han skulle bringe sin seksualitet andre steder end til dig. Så fare du i flæsket på fristerinden. Han lyder som et skvat. En mand hvor det er nødvendigt at rydde alle fristelser af vejen ellers falder han i. Ville du også banke en evt. (gratis) elskerinde i stedet for at se din kæreste i øjnene og spørge hvad han har gang i?
"Og så lige et gratis tip til sexarbejderne, meld jer ind i Kristelig fagforening under dække af at være massører eller noget, den er vist åben for alle. "
Den er prøvet. Det øjeblik vi får brug for hjælp må vi også afsløre vores virkelige beskæftigelse og så ryger vi ud med en høflig beklagelse.

"så regn med modstand fra mig og mine ligesindede, det er demokrati der muligvis kan flytte nogle brikker i den samlede score."

Vi regner skam med modstand, den har altid været der og så længe den er saglig og funderet i reel viden om forholdende og de motiver der vækker modstanden så er den til at leve med. Som det er nu er modstanden en grim blanding af fordomme, dumhed og moral....meget svær at argumentere med og mod.

"Og den dag du nærmer dig min kæreste med DIT frie valg, så får du ørene i maskineriet"

Jeg og mine kollegaer kunne ikke drømme om at nærme os din kæreste. Vi er der, ligesom frisøren er der og hvis din kæreste ikke kan modstå fristelsen til at få klippet sit hår på trods af din modstand mod en ny hårstil. Så snak med ham om det for pokker.

"..forbeholder jeg mig retten til at kalde vedkommende for en luder eller et obstruerende element, der udgør en væsentlig trussel for fænomener som respekt, frihed og ansvar!"

Du må kalde mig hvad du vil. At jeg skulle være en trussel mod respekt, frihed og ansvar går over min forstand. At du er så angst for at din kæreste skulle kunne lokkes til en prostitueret (eller luder, hvis du insisterer) at det har foranlediget dig til at skrive denne lange kommentar, det er skræmmende og siger meget om hvad vi er oppe imod. Bange kvinder.

Anonym sagde ...

Kære Luder, som jeg også skrev til Per, var det mekanismerne jeg ville bagom. Mekanismerne der ligger BAG om den måde FOLK tænker på.
Min person var i den forbindelse uinteressant.
Jeg brugte mig selv for at illustrere en menneskelig pointe.

Det jeg ønskede fokus på var FØRST OG FREMMEST begreber som jalouxi, ansvar og årsager. Så længe vi ikke tager den debat så kommer folk ikke tættere på hinanden.
ÅRSAGEN til at folk generelt er fordømmende er fænomener som dem jeg nævner herover.

K reagerer ved at kalde mig mandehader, du reagerer ved at fordømme mig og skrive, at JEG er angst og bange.
Det illustrerer sådan set min pointe til fulde.

Jeg kan forsikre dig om, at ingen af delene er tilfældet, for som du selv bemærker, så tilhører ansvaret primært den der vælger at opsøge en prostitueret. Det ændrer imidlertid ikke ved, at de ting jeg beskriver også er virkelighed. Jeg tilskriver det ikke, at folk er bange eller angste for den sags skyld. Hvis de er det, har det ikke ret meget med selve prostitution at gøre, nærmere som Per skriver; er det et forsvar for det mennesker har kært. Et udtryk for at mennesker elsker og beskytter hinanden på GODT og ondt..
Og lige DER er Nietzsche yderst releant.

Herfra virker det så oplagt at spørge til, hvorfor antallet af mænd der besøger prostituerede er et tal der kun stiger? Det er en debat, der er nok så interessant.

"Som det er nu er modstanden en grim blanding af fordomme, dumhed og moral....meget svær at argumentere med og mod."

Det er jeg uenig i. Min erfaring er at såfremt man kommer ind til sagens kerne så kan enderne som regel mødes. Særligt i etiske og moralske spørgsmål såfremt de ikke psykologiseres og tømmes for reflesivitet.

Så vidt vides, kommer de fleste mænd hos en luder/prostituerede om du vil af de indlysende årsager Per og til dels K også peger på. Måske der i den forbindelse mangler en debat om, hvorfor mænd (generelt) ser sig nødsaget til det?

Men lad mig stille dig et spørgsmål. HVIS kvinder (generelt anskuet) er bange og angste. Hvad foreslår du så vi stiller op med det?
Tror du at saglig oplysning om prostitution vil fjerne fordommene?

Og tænker du, at såfremt man fjernede den angst - for så vidt vi antager den eksisterer, så ville alle være lykkelige side om side?

Mit bud på samme sag er, at såfremt man virkelig KUNNE komme det til livs, så ville man samtidig fjerne grundlaget for prostitution. Generelt betragtet så tror jeg, at langt de FLESTE mænd (i parforhold) egentlig helst er fri for at gå til prostituerede, hvis de er glade hos deres koner/kærester. Det foresvæver mig nemlig, at mænd egentlig er meget loyale, såfremt de har muligheden for at være det.

Og så har vi pludselig en helt anden debat, jeg er overbevist om vil bringe os langt videre.

L