søndag, juni 10, 2007

I have a dream!

Fra Monoukltur:

FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Dodou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.

At Dodou udtrykker bekymring for demokrati og ytringsfrihed, kommer næppe bag på de af os, der husker hans såkaldte rapport fra sidste år. Og ytringsfrihedens forfærdelige konsekvenser, såvel som det helt åbenbart sindssyge i at give mennesker friheden til at mene, hvad de vil (oh gru: hvad kunne det ikke ende med?) kan jo altid begrundes med det fælles bedste:

Agnes Callamard, leder av ytringsfrihetsorganisasjonen Article 19, uttrykte bekymring for at det kan bli vanskelig å gjennomføre idealet om lik representasjon og synliggjøring av alle grupper i samfunnet, dersom man ikke kan styre statskanalene. Mangfoldet – etnisk, kulturelt og religiøst – må gjennomsyre mediene, skal vi lykkes i å fremme det multikulturelle samfunnet, mente hun.

Med andre ord, så må vi forstå, at virkeligheden skal konstrueres af medierne, så folk li'som kan anskue den som den - ifølge nogle - BURDE se ud... den slags er nemlig altid meget befordrende for eskapistiske sjæles velbefindende. Hvis man vil have en ren tilståelsessag af ældre årgang, kan man jo gå til popkulturen (mon det i grunden var her, det hele startede?):

I have a dream, a song to sing
To help me cope with anything
If you see the wonder of a fairy tale
You can take the future even if you fail
I believe in angels
Something good in everything I see
I believe in angels
When I know the time is right for me
Ill cross the stream - I have a dream

I have a dream, a fantasy
To help me through reality
And my destination makes it worth the while
Pushing through the darkness still another mile
I believe in angels
Something good in everything I see
I believe in angels
When I know the time is right for me
Ill cross the stream - I have a dream
Ill cross the stream - I have a dream

I have a dream, a song to sing
To help me cope with anything
If you see the wonder of a fairy tale
You can take the future even if you fail
I believe in angels
Something good in everything I see
I believe in angels
When I know the time is right for me
Ill cross the stream - I have a dream
Ill cross the stream - I have a dream

ABBA

Encore...

Per

Ingen kommentarer: