tirsdag, juni 26, 2007

Søren vs Helen

Helen har begået et indlæg om Søren Espersens kronik i Jyde-Potten, hvor hun blandt andet beder om dokumentation:

Søren:
“Der oversættes ligeså mange bøger til spansk på et år, som der har været oversat til arabisk i de sidste 1.000 år”.

Helen:
Ja, overdrivelse fremmer forståelsen! Tænk at komme med sådanne udokumenterede påstande!

Påstanden stammer fra The Arab Human Development Report, udarbejdet af et team af arabere for FN, hvis sørgelige resultater kan opgøres nogenlunde således:

The oil wealth is matched by social backwardness, and the only other region of the world with an income level lower than ours is sub-Saharan Africa. Productivity is decreasing, scientific research is virtually nonexistent, the region is suffering a brain drain, and illiteracy afflicts half of Arab women. The report was only diplomatic concerning implicit criticisms of extremist Islamist movements as a cause of the culture of backwardness and absence of fertile ground for democracy. Interestingly, the report found that the total number of books translated into Arabic yearly is no more than 330, or one-fifth of those translated in a small country like Greece.

Indeed, the total number of books translated into Arabic during the 1,000 years since the age of Caliph Al-Ma’moun [a ninth-century Arab ruler who was a patron of cultural interaction between Arab, Persian, and Greek scholars—WPR] to this day is less than those translated in Spain in one year. The report noted that Arab rulers stay in office all their lives and create dynasties that inherit power, and the peoples are unable to institute change.

Søren Espersen har altså ikke overdrevet.

“Spanien alene har et større bruttonationalprodukt end samtlige arabiske stater tilsammen”.

Om det er sandt ved jeg ikke, men hvis man benytter Index Mundi, der opgør BNP via CIA World factbook, kommer man frem til følgende tal for Mellemøsten (ikke nødvendigvis arabiske stater, men muslimske):

Bahrain
POP: 698.585
GNP: $17.700.000.000,00

Iraq
POP: 26.783.383
GNP: $46.600.000.000,00

Iran
POP: 68.688.433
GNP: $194.800.000.000,00

Jordan
POP: 5.906.760
GNP: $11.510.000.000,00

Kuwait
POP: 2.418.393
GNP: $58.300.000.000,00

Libanon
POP: 3.874.050
GNP: $19.620.000.000,00

Oman
POP: 3.102.229
GNP: $27.230.000.000,00

Qatar
POP: 885.359
GNP: $30.760.000.000,00

Saudi Arabien
POP: 27.019.731
GNP: $286.200.000.000,00

Syrien
POP: 18.881.361
GNP: $24.260.000.000,00

Tyrkiet
POP: 70.413.958
GNP: $358.200.000.000,00

Forenede emirater
POP: 2.602.713
GNP: $164.000.000.000,00

Yemen
POP: 21.456.188
GNP: $15.160.000.000,00

Total
POP: 252.731.143
GNP: $1.254.340.000.000,00

Spain
POP: 40.448.191
GNP: $1.081.000.000.000,00

Sidste år var tallene tættere på hinanden, men oliepriserne stiger jo også hele tiden - til glæde ikke mindst for Danmark. :-)

Med andre tal så kan 47 millioner spaniere producere, hvad det tager en kvart milliard mennesker i mellemøsten at producere - mere end en faktor 5! For Danmark gælder, at vores BNP er en 1/5 af disse mellemøstlige landes samlede BNP, hvilket ville sige, at vi med en befolkning på 27,34 millioner ville have det samme BNP, som samtlige mellemøstlige lande undtaget Kypern, Ghaza, Vestbredden og Israel.

Og så glemmer vi naturligvis ikke, at godt og vel 300 af de 1.250 milliarder - så meget som en fjerdedel - er olieprovenue og dermed let tjente penge. Samtidigt med, at Europa med jævne mellemrum modtager en strøm af mere eller mindre uproduktive flygtninge fra regionen, der koster os en formue.

Hvis det ikke er historien om de radikale tabere, så ved jeg ikke, hvad det er...

Per

27 kommentarer:

Raapil sagde ...

Per, din påstand har jeg allerede punkteret, i hvert fald delvist (se her: http://raapil-unblogged.blogs.com/raapil_unblogged/2007/05/hr_messerschmid.html).

Når man skal sammenligne fænomener, så skal man naturligvis sammenligne sammenlignelige fænomener.

Hvis du nu havde sammenlignet BNP og bogoversættelser i den muslimske verden med tilsvarende tal eksempelvis for Afrika, Indien, Kina eller Latinamerika, så kunne vi begynde at diskutere fornuftigt.

Men du sammenligner med vestlige lande, på trods af at disse vestlige lande stadig (desværre) er den globale undtagelse.

Det samme gør sig gældende, når folk nævner antallet af muslimske Nobelpriser som bevis på, at Muslimistan er helt håbløst bagefter.

Sammenligner man med de regioner eller kulturer eller hvad du vil, som er relevante at sammenligne med, så kan det godt være, at det stadig falder ud til bagdel for Muslimistan. Men vi er nødt til at have tallene først, og under alle omstændigheder vil forskellene langt fra være så markante.

(Se i øvrigt også omkring Nobelpriser her: http://raapil-unblogged.blogs.com/raapil_unblogged/2007/06/om_muslimske_ki.html)

Raapil sagde ...

Sidste link blev skåret af:

http://raapil-unblogged.blogs.com/raapil_unblogged/2007/06/om_muslimske_ki.html

Kimpo sagde ...

Med den økonomiske indsprøjtning olien har givet, er muhammedhaniens fallit klart værre end andre regioners. Om igen, Raapil.

Mackety sagde ...

Tyrkiet og Iran er IKKE arabiske stater, til gengæld mangler du de nordafrikanske stater på din liste.

Min fornemmelse er, at hvis du fratrækker BNP'et for Tyrkiet og Iran og tillægger BNP'et for Egypten, Algeriet, Tuniesien, Libyen og Marokko, vil du formentligt ende med et samlet BNP cirka på størrelse med Spaniens, men med et befolkningstal, ikke på 250 Millioner, men snarere på 300 millioner.

Eller sagt med andre ord. 300 millioner arabere producere det samme som lidt over 40 millioner spaniere. Og spanien er væsentlig mindre produktiv end vi danskere, selvom de haler ind på os.

Mackety sagde ...

Blandt udviklingsforskere er det almindeligt kendt, at den arabiske verden er en global katastrofezone, der i tilbageståenhed kun kan sammenlignes med centralafrika.

Raapil skilter som sædvanlig med sin uvidenhed.

Raapil sagde ...

Haha - kom med nogle tal, så vi har noget substans at diskutere ud fra. Ikke alt det der 'formoder' og 'formentlig' osv.

Raapil sagde ...

I øvrigt er hr. Kimpo intelligent nok til at vide, at Muslimistans olieindtægter ikke tilfalder Muslimistan generelt, men derimod en række nationalstater (hvoraf nogle faktisk oplever høje vækstrater).

Og der er i øvrigt mange muslimske lande, som ikke er olielande, men som klarer sig til en placering et pænt stykke over middel, når det gælder vækst.

Tyrkiet, Malaysia og Indonesien er eksempler på den slags NIC-lande.

Anker sagde ...

Raapil –

Hvad siger en mand der ved noget om tingene:

”Fattige muslimske lande klarer sig dårligere end andre fattige lande. Rige muslimske lande som Golfstaterne er ikke på niveau med andre rige lande. Vi kan slå fast, at alle muslimske lande er ulande, hvad enten de er fattige eller rig. Mange af dem er ikke engang udviklingslande – der er ingen udvikling – men passer bedre til den gamle betegnelse ”underudviklede” lande, som vi med lidt misforstået tolerance droppede for en snes år siden”.

Citatet er fra bogen ”Fred & Fare” af Sven Burmester, ekstern professor ved universiteter i Cairo, vicedirktør i Verdensbanken og leder af bankens hovedkontor i Cairo, 1971-1997, m.v.
Her til en karriere i FN (1997 -2001).

Ham og FNs Arab Human Development Report vil jeg lytte til frem for Raapils tapre kamp mod vejrmøller og en ikke særligt vedkommende snak om Nobelpristagere.

Per sagde ...

Raapil:

Jeg ville ønske, at du ville være en smule mere specifik, når du selv påstår at: "Per, din påstand har jeg allerede punkteret, i hvert fald delvist."

Jeg gider ikke at finde tal for eller imod dine påstande, der er mere tømt for tal end mine egne - gør dog dit eget arbejde!

I mellemtiden forholder jeg mig blot til, hvad klogere mennesker på området end dig om mig har at sige. Jævnførende Arab Human Development Report og Ankers Sven Burmester citat, så kan jeg ikke se, at det er mig, der har noget at forsvare - mens det er tydeligt, at du har... ;-)

Så smæk du bare selv nogle tal på bordet kammerat: foreløbigt er jeg jo den eneste her, der har gjort sig den anstrengelse.

Mackety:

Du skriver at: "Tyrkiet og Iran er IKKE arabiske stater, til gengæld mangler du de nordafrikanske stater på din liste."

Tak for oplysningen, men jeg var godt klar over det, ellers havde jeg vel ikke skrevet at: "Om det er sandt ved jeg ikke, men hvis man benytter Index Mundi, der opgør BNP via CIA World factbook, kommer man frem til følgende tal for Mellemøsten (ikke nødvendigvis arabiske stater, men muslimske)."

Jeg så ikke det store problem i at anføre, at for Mellemøsten som en geografisk enhed - i stedet for den etnisk arbabiske - gælder næsten det samme forhold.

- I det mindste kan jeg så ikke beskyldes for etnocentrisme eller værre: tidens fy: racisme... Selvom religionskritik i dag ivrigt kategoriseres sådan af de underlødige, så er det i det mindste nemt at påvise det usaglige i det.

Men den helt primære årsag er såmænd den simple, at det var nemmere at opgøre Mellemøstens BNP end det arabiske BNP, fordi der ikke kategoriseres sådan på Indeks Mundi.

Per

Raapil sagde ...

Per, prøv lige at koncentrere dig:

Inden for økonomi og sociologi har der de sidste 50 år været udbredt konsensus om at dele verdens lande op i i-lande og u-lande.

Vi er enige om, at de arabisk-muslimske lande er en slags u-lande - underudviklede, mindre udviklede eller hvad du nu vil kalde det. Så langt, så godt.

Det er så DIG, der sammenligner arabiske lande med europæiske. Du sammenligner altså u-lande med i-lande, og det synes jeg ganske enkelt er en dårlig metode.

Men jeg er nysgerrig, og derfor håber jeg selvfølgelig på en begrundelse. Lad mig spørge:

Er det ikke mest logisk, hvis vi skal undersøge, om arabisk-muslimske lande generelt klarer sig dårligere end andre lande, at sammenligne med den slags lande, som de arabisk-muslimske lande overordnet set ligner mest, nemlig de andre u-lande?

I betragtning af, at der ikke bliver lagt fingre imellem, når det gælder om at fremstille den muslimske verden som i særklasse tilbagestående, så er det jo nærmest selvindlysende: arabisk-muslimske lande må sammenlignes med de mest tilbagestående dele af verden, ikke den mest fremstående.

Hvis vi skal danne os et reelt billede af den muslimske verdens tilstand, så bør vi selvfølgelig sammenligne BNP og antallet af bogudgivelser med lande som Sri Lanka, Colombia og Kina, ikke med Danmark og Spanien.

Og hvis du ikke mener, det er den logiske fremgangsmåde, så er du måske så sød at fortælle hvorfor?

Ang. Arab Human Development Report: Det er muligvis forbigået jeres opmærksomhed, men der findes også en udgivelse fra UNDP, som bare generelt hedder Human Development Report.

Her fremgår det - som jeg også formodede - at arabiske og muslimske lande hverken præger toppen eller bunden. Den bløde mellemvare. Prøv at tage et kig på den:

http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/

Burmester-citatet synes jeg ærligt talt mest har karakter af et postulat. Det er det rene vås:

Fattige muslimske lande klarer sig dårligere end andre fattige lande.

Det kan vi se af Human Development Report, at det gør de ikke.

Rige muslimske lande som Golfstaterne er ikke på niveau med andre rige lande.

Ok, hvis Burmester siger det. Men kunne vi ikke få en uddybning?

Vi kan slå fast, at alle muslimske lande er ulande, hvad enten de er fattige eller rig.

Vi kan slå fast... det lyder ærligt talt som om, Burmester har svaret, før han stiller spørgsmålet.

Mange af dem er ikke engang udviklingslande – der er ingen udvikling

Det er jo helt hen i vejret: Tyrkiet har udviklet sig til at være et såkaldt NIC-land (Newly Industrialised Countries), Indonesien og Malaysia ligeså.

Golf-staterne har udviklet sig eksplosivt rent økonomisk (Dubai endda uden nævneværdige olieindtægter), mens det ganske rigtig halter med den politiske frihed.

Lande som Ægypten eller Iran udvikler sig også ganske hurtigt, og det er faktisk en af grundene til, at der er så meget social uro i disse lande.

... men passer bedre til den gamle betegnelse ”underudviklede” lande, som vi med lidt misforstået tolerance droppede for en snes år siden”.

Det er rent arbitrære parametre, Burmester arbejder med. Kalder man den muslimske verden 'underudviklet', så kan man ligeså godt kalde stort set resten af verdens u-lande for 'underudviklede'.

Men det var ikke Burmester, jeg kritiserede. Det var dig, Per. Du må da kunne forklare, hvorfor det er relevant at sammenligne æbler og pærer?

Per sagde ...

Du må da kunne forklare, hvorfor det er relevant at sammenligne æbler og pærer?

Jeg sammenligner BNP med BNP kære ven, hvordan du får det til æbler og pærer er mig en gåde.

Hvis vi skal danne os et reelt billede af den muslimske verdens tilstand, så bør vi selvfølgelig sammenligne BNP og antallet af bogudgivelser med lande som Sri Lanka, Colombia og Kina, ikke med Danmark og Spanien.

Og hvis du ikke mener, det er den logiske fremgangsmåde, så er du måske så sød at fortælle hvorfor?


Jeg kan udmærket se pointen, det var bare ikke, hvad Søren Espersen gjorde og han brugte Arab Human Development Report som heller ikke gør det.

Det her handler jo om muslimsk selvopfattelse... mit indlæg tager udgangspunkt i Helens afvisning af Espersens argumenter. Jeg mente ikke, at den var berettiget og dokumenterede, at den ikke var det.

Mange af dem er ikke engang udviklingslande – der er ingen udvikling

Det er jo helt hen i vejret: Tyrkiet har udviklet sig til at være et såkaldt NIC-land (Newly Industrialised Countries), Indonesien og Malaysia ligeså.


Det er jo ikke hen i vejret: Burmester skriver 'mange' og du benægter med 'få'... I og med, at du kun kan nævne tre lande, så må det alt andet lige betyde, at Burmester har ret.

På listen over de 500 bedste universiteter i verden figurer: indiske, kinesiske, mexikanske, brazilianske, chilenske, men ikke et eneste universitet fra noget muslimsk land overhovedet! Hvilket netop tyder på en fatal mangel på udvikling... og hvorfor tror du så, at muslimske universiteter er så kastrerede?

Hvorfor har Saudi Arabien fx ikke et universitet i verdensklasse?

Per

Anonym sagde ...

"Hvorfor har Saudi Arabien fx ikke et universitet i verdensklasse?"

Fordi de ikke ER i verdensklasse.

L *G*

Mackety sagde ...

Raapil

Du taler mod bedre vidende, og jeg kan fortælle dig at de fleste af de der seriøst beskæftiger sig med udviklingsøkonomi er helt enige med Burmester. Hvilket de da også har al mulig grund til at være.

Det er ganske formidabelt hvilke enorme ressourcer der spildes i mellemøsten.

Mackety sagde ...

Det virkeligt forfærdelige ved Mellemøsten er jo netop at der er så store ressourcer i form af bl.a. oliepenge og ALLIGEVEL formår mellemøsten ikke at hæve sig over et niveau der ligger på linie med centralafrika hvor de netop IKKE har de ressourcer mellemøsten har.

Hvordan det overhovedet kan lade sig GØRE at spilde så mange ressourcer, tjaa, til det må man bare sige.....kun i mellemøsten.

Mellemøsten er et af de mest dysfunktionelle områder i verden i en HVER henseende. Alle der beskæftiger sig med området ved det.

Og resten af den muslimske verden. Det ser sku ikke særlig godt ud.

Som Per påpeger. Så er det meget få steder at der er bare en lille smule at være optimistisk over.

Raapil sagde ...

Jeg sammenligner BNP med BNP kære ven, hvordan du får det til æbler og pærer er mig en gåde. Jeg kan udmærket se pointen, det var bare ikke, hvad Søren Espersen gjorde og han brugte Arab Human Development Report som heller ikke gør det.

Ok, så prøver vi igen: Espersens og din sammenligning holder ikke vand. Forestil dig en skoleklasse, hvor lille Benny/Ahmed sidder nede bagest i klassen og er lidt tung i det, ikke den allertungeste elev, men lidt under gennemsnittet.

Til skole-hjem samtalen kan læreren så sige til de ulykkelige forældre, at det går helt ad helvede til med Benny/Ahmed, fordi læreren sammenligner den stakkels elevs præstationer med de allerbedste hoveder i klassen.

Var det ikke mere rimeligt – og konstruktivt – at sige til lille Benny/Ahmeds forældre, at lille Benny/Ahmed set i forhold til alle sine klassekammerater ligger der, hvor han gør, nemlig lidt under middel?

Når du og Espersen sammenligner muslimske landes BNP mv. med vestlige landes, så har I slet ikke perspektiverne med: At muslimske lande, siden man opfandt begreberne i- og ulande, har været grupperet som ulande, og at det derfor er fejlagtigt at sammenligne med de rige vestlige lande. Eller i hvert fald at sammenligne udelukkende med de rige lande.

Og nu vil jeg ikke sige noget om, at når man gør sådan, så er det nok fordi, man ser det som sin politiske interesse at fremstille islam på en særlig negativ måde.

Men hvis du fastholder, at din analyse udspringer af en objektiv og kølig analyse, så må du oppe dig med argumenterne.

Det her handler jo om muslimsk selvopfattelse... mit indlæg tager udgangspunkt i Helens afvisning af Espersens argumenter. Jeg mente ikke, at den var berettiget og dokumenterede, at den ikke var det.

Det er fint nok: Muslimer har da behov for oplysning om, at der skal satses på uddannelse, frihed og kapitalisme, hvis de vil videre.

Men deri adskiller de sig ikke væsentligt fra størsteparten af den mindre udviklede verden. Og det var min pointe. En nuancering, som der tilsyneladende er vældig meget behov for, når du og Espersen åbenbart aldrig har hørt om begreberne ’i- og ulande’.

Burmesters postulat om, at der ingen udvikling er i muslimske lande, er stadig helt hen i vejret: ALLE muslimske lande har oplevet MASSER af udvikling.

Afghanistan og Somalia er ikke reglen, men undtagelsen. I de fleste arabiske lande, i Iran og i de centralasiatiske lande har man oplevet den ’grønne revolution’, altså en voldsom forøgelse af høstudbyttet pga. nye metoder.

Man har også haft en medicinsk revolution, begge baggrunden for den store befolkningstilvækst, man oplever i mange arabiske lande.

Man har også oplevet udvikling når det gælder uddannelse – langt flere unge får en uddannelse, men desværre ikke nok til at opsuge ungdomsoverskuddet, hvilket er en del af baggrunden for væksten i de radikale bevægelser.

Fænomener som tv, køleskabe, automobiler, busser og tog er udbredte i det meste af den muslimske verden. Hvad Sven Burmester har røget, skal jeg ikke kunne sige, men han har bestemt ikke godt af det.

Udover de halvudviklede muslimske lande har vi så NIC-landene samt de arabiske Golfstater, der boomer ganske gevaldigt rent økonomisk.

Når det gælder universiteter, så er det godt at se, at du rent faktisk søger viden, og at du sammenligner æbler med æbler: Det må være beskæmmende for en araber, at man blot har ét universitet blandt verdens 500 bedste (på min liste figurerer nemlig Cairos universitet).

Er det mon lisså beskæmmende for en inder, at Indien ligeledes blot har et enkelt universitet på listen? Der er trods alt næsten dobbelt så mange indere som arabere.

Er det monstro hinduismens skyld? Eller er forklaringen måske den snedige, at der bor mange muslimer i Indien, og at det faktisk er de indiske muslimers skyld, at Indien klarer sig skidt?

Nej, selvfølgelig ikke. Når alt kommer til alt understreger listen over verdens bedste universiteter min pointe på smukkeste vis:

Der er så få udviklingslande blandt (med Kina som mulig undtagelse), at listen mest af alt viser forskellen på rige og fattige lande.

Derfor er det tunnelsynede fokus på ISLAM forfejlet, fordi det i sin iver efter at udpensle islams forfærdeligheder fuldstændig overser alt det åbenlyse, som muslimske lande deler med øvrige ulande. Det betyder ikke, at muslimske lande ikke har nogle særlige udfordringer (politisk og religiøs frihed f.eks.), men det bringer blot debatten hen et mere jordbundent og fornuftigt sted.

Mackety: … mellemøsten ikke at hæve sig over et niveau der ligger på linie med centralafrika hvor de netop IKKE har de ressourcer mellemøsten har.

I stedet for, at du ustandselig blander en masse anonyme ’forskere’ og ’kloge hoveder’ ind i debatten, så prøv noget nyt: Kom med argumenter.

Mellemøsten ligger en tand eller flere over Centralafrika på alle parametre. Det gælder købekraft, adgang til forbrugsgoder, uddannelse, medier, industriel udvikling osv.

Mackety sagde ...

Når du nu taler om uddannelse, så kan jeg fortælle dig, at bl.a. en Martin Hvidt fra SDU har udtrykt noget i retning af, at hovedparten af det der kaldes uddannelse i den arabiske verden ikke er en skid værd.

Hvorfor. Lad os bare sige det sådant, at man i al almindelighed ikke forstår helt det samme ved uddannelse i den del af verden, som vi forstår ved uddannelse i vores.

I Egypten for eksempel er uddannelse på de offentlige universiteter baseret på den islamiske tradition med koranrecitation. Altså med andre ord, ren udenadslære.

INGEN selvstændig tænkning. INGEN evne til at bruge den mekanisk indlærte viden. Og så videre.

De fleste af dem ville ikke kunne få andet end rent manuelt arbejde i danmark, fordi de rent ud sagt ikke har evner til andet. Apropos den påståede racisme blandt danske arbejdsgivere, så kunne uddannede indvandrede muslimers arbejdsløshed meget vel skyldes at mange af dem kun er uddannede på papiret.

Anyway. Som jeg vist også har udtrykt det før, så er dine meninger ikke meget værd for mig.
Jeg har endnu til gode at høre en mening fra dig der var baseret på facts.

Men siden du nu er uening med Per, så lad os høre dig fremkomme med nogen facts der kan understøtte dine meninger.

Raapil sagde ...

Marokko:
Infant mortality rate:
total: 38.85 deaths/1,000 live births

Centrafrikanske Republik:
Infant mortality rate:
total: 83.97 deaths/1,000 live births

Marokko:
Life expectancy at birth:
total population: 71.22 years

Centrafrikanske Republik:
Life expectancy at birth:
total population: 43.74 years

Marokko:
GDP - real growth rate:
9.3% (2006 est.)
GDP - per capita (PPP):
$4,600 (2006 est.)

Centrafrikanske Republik:
GDP - real growth rate:
3.5% (2006 est.)
GDP - per capita (PPP):
$1,200 (2006 est.)

Marokko:
GDP - composition by sector:
agriculture: 13.3%
industry: 31.2%
services: 55.5% (2006 est.)

Centrafrikanske Republik:
GDP - composition by sector:
agriculture: 55%
industry: 20%
services: 25% (2001 est.)

Du mente at vide, Mackety, at arabiske lande ikke overgår de centralafrikanske i udvikling, så derfor valgte jeg netop den Centralafrikanske Republik til sammenligning.

Marokko må siges at være et jævnt middelmådigt arabisk land, hverken udpræget rigt eller fattigt og ikke et olieland. Postulatet om, at ikke engang med olieindtægter, kan arabiske lande hamle op med Afrika, skal altså vendes om:

Selv uden olieindtægter overgår et jævnt arabisk land de fleste afrikanske lande syd for Sahara.

Du kunne selv have brugt ti minutter på at finde de samme tal på CIA Factbook, hvor jeg har dem fra:

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

Det skal i øvrigt tilføjes, at CIA ikke har kunnet finde tal fra C-afrikanske Republik ang. antallet af indbyggere, der lever under fattigdomsgrænsen. Men tro mig: Også på dette parameter overgår Marokko de centralafrikanske lande.

Nu må du altså oppe dig, Mackety. Du trækker ustandselig 'ekspert-udsagn' af stalden, desværre ofte som uunderbyggede postulater. Har du ikke noget bedre at byde på?

Mackety sagde ...

Jamen du tager fejl Raapil. Jeg er skam helt enig med dig i, at børnedødeligheden er betydeligt lavere i de arabiske lande end i centralafrika.

Og hvis det så var sådan at araberne fik færre børn, så ville det jo også være vidunderligt, men ak nej, de får forfærdende mange børn og den lave børnedødelighed er derfor en katastrofe af uhyrlige dimensioner.

Der er naturligvis forskel fra land til land, men i for eksempel Algeriets tilfælde er over 50 % af befolkningen under 15 år.

Med det resultat at størstedelen af den unge generation ikke har skyggen af en chance for NOGENSINDE at få et anstændigt liv i Algeriet.

Alternativerne er få og brutale. De kan vælge mellem et liv som arbejdsløse udskud i Vesten eller et liv som selvmordsterrorister i Vesten, betalt med Saudiarabiske oliepenge.

Either way. Så er den lave børnedødelighed kombineret med højt fødselstal en fucking katastrofe for Algeriet.

Og hvorfor tror du egentligt der er så mange palæstinensere i territorierne?

Det er der fordi, at da Israel overtog områderne i 1967 steg levestandarden enormt i de palæstinensiske territorier. Ja Raapil, de "skrækkelige" jøder har gjort mere godt for palæstinenserne end NOGEN arabere nogensinde har gjort og hvad får de for det. Terror!

I 1948 var der næppe mere end samlet 800.000 i Gaza og Vestbredden tilsammen. Idag er der cirka 1,5 millioner i Gaza og 2,5 på Vestbredden. Og hvad laver de. Ja de laver da ballade, sådan som alle folkeslag hvor over halvdelen af befolkningen er børn, gør det.

Alle de ting du nok nævner som positive ting Raapil, er alle som en, når man kigger dem efter i sømmende, i virkeligheden negative ting.

Det ville være langt bedre for den arabiske verden om børnedødeligheden var langt højere, for så ville der måske nok være megen gråd, men til gengæld ville færre børn gå sultne i seng og flere børn ville få chancen for uddannelse, meningsfuldt arbejde og et helt liv med hvad dertil hører.

Jeg tror udviklingsforskerne ville udtrykke det sådan, at den Algeriske tragedie bestod i, at de enorme olieformuer blev ædt op af de enorme omkostninger til hele tiden at bygge nye skoler og andre faciliteter til de voldsomt stigende børnetal, samtidig med at socialistisk planøkonomi forårsagede et uhyggeligt spild af resourcer.

Men dig Raapil, dum som du er, ser du alt dette som noget positivt, som et tegn på udvikling.

Jøsses altså.

Jeg har sagt det før.

Tag dog at sæt dig ind i tingene før du udtaler dig. Det ville gøre det så meget lettere for alle parter.

Så behøvede vi i virkeligheden ikke have denne ørkesløse diskussion. Så kunne du nøjes med at konstatere at jeg naturligvis har ret og så komme videre med dit meningsløse liv.

Mackety sagde ...

Hvad angår forventet levetid er problemet her det samme.

I et land hvor den forventede middellevetid er 40 år gør det ikke så meget, at folk får mange børn, men i et land hvor middellevetiden er 70, er højt børnetal en katastrofe.

Den høje middellevetig i marokko er jo bl.a. et udtryk for at de vældig mange børn overlever.

Eller sagt med andre ord, høj middellevetid forværrer problemet med den lave børnedødelighed kombineret med højt fødselstal.

Den medicinske revolution er i det hele taget den egentlige baggrund for den katastrofe størstedelen af den arabiske verden befinder sig i.

Araberne ville i det store og hele nok have det bedre hvis der enten blev født færre af dem eller modsat at der døde flere af dem.

Det sidste skal de jo nok få klaret når de starter en mere af deres forbandede krige.

Mackety sagde ...

Hvad økonomien angår er Marokko et af få lyspunkter i den arabiske verden og mellemøsten.

Men selv hvad det angår kan det alt for let gå galt.

En stor del af væksten ædes op af stigende børneflokke og sociale problemer. Det der bliver til overs af væksten skal skabe de millioner af jobs der skal til hvis Marokkos børn skal have en chance.

Eller med andre ord skal de helst fortsætte den vækst de næste 30-40 år eller sådan.

Stopper væksten, pga. krig, social uro, terror, recession eller hvad man ellers kan forestille sig, lurer katastrofen hele tiden lige om hjørnet.

Og som sagt. Marokko er et af de få lyspunkter i en del af verden der i det store og hele er på sammenbruddets rand!

Mackety sagde ...

Hvad Martin Hvidts ekspertudsagn angår kan jeg ikke give dig et link fordi det ikke er noget han har skrevet, men derimod noget han har sagt, mens jeg lyttede.

Iøvrigt er det urkomisk at se dig skrive om at oppe sig.

Jeg har STADIG til gode at høre en eneste ting fra din side som du rent faktisk er istand til at underbygge.

Indtil videre har du ikke demonstreret andet end din egen uvidenhed!

Du må hellere se at oppe dig, hvis du ikke vil fortsætte med at være til grin.

Helen Latifi sagde ...

Til Per!

Det ser vist ud til at du må være en af mine største fans, siden du efter indlæg efter indlæg på din blog, bringer mig i centrum. For at være ærlig - jeg nyder det her i fulde drag! Nice...keep on going, I love attention! ;-)

Raapil sagde ...

Mackety, jeg må virkelig have pisset dig af engang, hva'? Dine kommentarer her er så langt under lavmålet, at jeg end ikke gider svare på dem.

Per sagde ...

Det er okay Helen, lille skat, men du må love mig ikke at sige noget til min kone: hun bliver så ked af det...

But I cannot abandon a soul searching... :-)

Per

Helen Latifi sagde ...

I knew it!!

I won`t tell. Jeg venter spændt på det næste indlæg omkring mig!! ;-)

Mohamed sagde ...

Jeg Syntes man skal tage Søren Espersens kronik med en gran salt, den er jo ikke objektiv!
Søren Espersen siger at der ikke er nogen udvikling i den arabiske liga hvorfor siger han ikke bare at der ikke er nogen udvikling i den muslimske verden? for Søren mener jo det er Islams skyld. Hvordan kan Idonesien og Malaysia være medlemer af NIC gruppen? når de nu er muslimske! den tænkte Søren hvis ikke på! det er også løgn når landsbystossen Søren Espersen siger at der ikke er nogen udvikling i den arabiske liga, de arabiske Emirater udvikler sig flot, Marokkos økonomi vokser 9,3 % , Kuwait 4,3 % , Qatar 7,5 % , Egypten 5 % , Tunesien 4,5 % , Oman 2,4 % , Libyen 8% osv. det går faktisk meget godt i den arabiske liga Søren!Søren Espersen sammeligner udviklingslande i den arabiske liga med i-lande i Vesten hvor idiotisk er det ikke lige?
Søren Espersen siger også at der ikke findes EN muslimsk land der er demokratisk det er løgn,Tyrkiet og Malaysia. Det var 2! de fleste muslimske diktater bliver støttet af Vesten! hvor jeg dog elsker vestelig hykleri!ps: I må undskylde hvis der er stavefejl i min indlæg. Jeg er kun 16 år!

Anonym sagde ...

Tja lad os da bare lege at man seriøst kan kalde de to lande demokratiske......En noget alternativ form for demokrati må jeg sige.

Men i må jo elske vesten (eller er det vores velstand, vi formår jo i modsætning til især islamiske lande at producere andet end had død og ødelæggelse) siden i valfarter herop, desvære fatter i bare ikke at ved at insistere på at bringe stenalderkulturen og dødsideologien islam med ender det bare med at europa bliver lige så dysfunktionelt som den islamiske verden.

Iøvrigt synes jeg nu nok at man kan sammenligne jøder kontra muslimer i hvem der scorer flest nobelpriser, eller skal vi iflg Raapils "logik" altid gå ud fra at islam og mellemøsten pr definition altid er staklerne og som følge deraf skal de selvfølig sammenlignes med nogle andre stakler....Og helst nogen der kan få de islamisk lortelande til at se bedre ud end de er.
Og selvfølig kan man sammenligne bogudgivelser det viser jo tydeligt hvorfor de islamiske landes befolkninger lider af sådant ekstremt mangel på inspiration fornyelse kort sagt andres tanker.

Ligesom man selvfølig kan sætte de islamiske lande op imod de "rige" vestlige lande, om ikke så for at udpensle hvad de olieproducerende lande bruger de i miliardvis af oliedollaser de dagligt vælger at bruge på alt andet end deres befolkninger, for pyt dem underholder vesten jo.

Og du kalder os hykleriske....Måske du skulle slå ordet op.