lørdag, februar 13, 2010

Mere om klima

Jeg læste dette blog-indlæg på Berlingske og følte mig nødet til at give lidt modspil med følgende kommentar:


Lars:

Det er kun viden, der tæller, og her synes indicierne akkurat lige så stærke i dag, som de gjorde, da Climategate brød løs i den stadigt mere indflydelsesrige blogosfære for omtrent tre måneder siden:


Det er ikke sandt, at indicierne er stærke:


1) CO2 er IKKE den væsentligste drivhusgas (hørte du det, Lars - hvilken viden?), vanddamp ER en væsentlig drivhusgas.


2) For at nå frem til sine spektakulære temperaturprognoser har IPCC måttet ty til en påstand om at, CO2 øger mængden af vanddamp i atmosfæren.


3) Den øgede vanddamp i atmosfæren, viser nyere forskning, har den effekt at øge jordens albedo, dvs. dens udstråling. Dette udligner, så godt som, effekten af CO2 i atmosfæren. Ligegyldigt, hvor meget vi lukker ud kommer det ikke til at dreje sig om meget mere end en halv grad.


4) Samtlige klimamodeller forudsiger et troposfærisk hotspot (varmere mellem/øvre troposfære) i troperne. Dette har imidlertid ikke manifesteret sig - og vi har nu ledt (forgæves) efter det i 20 år.


5) Udstrålingen er ikke faldende, hvilket den burde være, hvis vi var på vej mod katastrofen.


6) Hvad siger IPCC til 4 og 5? Bogus science: der er noget galt med den måde vi måler på! - Har vi hørt det før?


7) Ja, vi har hørt det før! Patchauri (IPCC formand) tog til København vel vidende at Indiens gletchere ikke har noget problem i 2035 og næppe heller de næste 300 år. Han undlod bare at nævne det! Hvorfor ligesom forstyrre det løgnagtige budskab med fakta? Patchauri kommenterede en indisk rapport, der modsagde IPCC med beskrivelsen Vodoo Science.


8) Hmmm... der er noget der tyder på, at Patchauri projicerede sine egne tilbøjeligheder til helt igennem korrupt forskning ud på resten af verdens videnskabsfolk. Tyv tror som bekendt, at hver mand stjæler.


9) Listen af IPCC fejl i 2007 rapporten (som modtog nobelprisen sammen med Al 'katastrofen kommer' Gore) er iøvrigt en hel del længere end Lars lader skinne igennem. Fra hukommelsen drejer det sig i hvert fald om faktuelt forkerte påstande om Braziliens regnskov og Afrikas høstudbytte, fejl der kommer fra kolportering af mærkelige påstande i WWF og Greenpeace rapporter, der aldrig - i modstrid med IPCC's mandat - har set en peer review process. - Men der er meget meget mere, som vi aldrig vil få noget at vide om her på bloggen. Lige så lidt som vi vil få historien om, hvordan IPCC ændrede verdenshistorien for at kunne påstå: unprecedented warming i 20th century!


9) Lars kunne have fortalt os at satelitdata viser en temperatursænkning på godt 0,05 grad indenfor det sidste årti. Det er en trend på en halv grad per århundrede, hvilket svarrer meget godt til den temperaturstigning på godt en halv grad vi observerede i sidste århundrede.


10) Mon vi her på bloggen nogensinde vil få historien om, hvordan en pensioneret canadier i sin fritid tvang NASA (tænk lige over det! -: NASA!) til at korrigere (omjustere) en enorm database med amerikanske overfladetempereturer med det resultat at det varmeste år i det 20. århundrede på amerikansk grund ikke længere er 1998, men derimod 1934? Hvilket iøvrigt var det år man åbnede nord-øst-passagen.


11) Vil Lars mon nogensinde komme frem til at oplyse os om at 30'erne og 90'erne i temperaturens historie ligner hinanden temmeligt meget? I begge årtier flugtede et varmt Stillehav og et varmt Atlanterhav, og i begge årtier så man mindre Arktisk havis.


12) I fyrrerne så vi så krigsvintrene i Europa, som var rekordsættende for lave temperaturer... - Isvintrene ved at vende tilbage? Formentligt: Når mere Arktisk havis smelter i sommerperioden kommer der mere ferskvand i systemet og Golfstrømmen i Barentshavet svækkes, hvilket medfører den atmosfæriske cirkulation vi ser i øjeblikket, der så til gengæld dirigerer mere koldt Arktisk havvand mod Nord Atlanten. Den ændrede atmosfæriske cirkulation forårsager afsmeltning på syd-Grønland, hvilket giver endnu mere ferskvand i systemet. Effekten vil primært blive bemærket i Europa i El Nino år.


13) Vil vi nogensinde høre noget her på bloggen om 'dansgaard oeschger events' den allermest sandsynlige underliggende årsag til at vi - gudskelov - er i en varmeperiode?


Så vidt overhovedet ingen grund til bekymring: Lars (og IPCC) kan IKKE på nogen som helst overbevisende måde redegøre for, at menneskeskabt global opvarmning skulle udgøre noget som helst problem for andre end dem der insisterer på at skabe den. - Truely Mann made...


En generel betragtning:


Hvad angår de fuldstændigt absurde og direkte modbydelige begreber der efterhånden indgår i pressens terminologi som reflekser: klima-skeptiker eller klima-benægter... så er jeg rystet!


Det engelske climate-change-denier er vel det mest groteske udsagn, der til dato er formuleret: Hvem i alverden har nogensinde benægtet at klimaet forandrer sig?


Men sagen er den de sidste 10 år, hvor hysteriet er blevet ikoniseret (Hopenhagen - any higher?), at temperaturen er faldet, og derfor kan man ikke længere benytte begrebet 'global opvarmning' - man har i stedet måtte ty til det mere banale 'klimaforandringer', og med det er alt jo egentligt sagt... indrømmelserne vil komme dryppende de næste 10-20 år - og Al Gore forhåbentligt ruineret.


Per


Til det fik jeg følgende kommentar af Stefan Jensen:

@Per Nielsen

1) CO2 er den væsentligste menneskeudledte klimagas.

2) Man kan ikke komme uden om at en varmere klode vil indeholde mere vanddamp i atmosfæren, man må derfor nødvendigvis modtage en positiv tilbagekobling.

3) Lindzens forskning er omstridt, de fleste vil sige direkte tilbagevist. På linie med Svensmarks teori er den endnu ikke uden falsifikationer.

4) Vi ved hvor varmen transporteres hen, men det er rigtigt at man ikke helt kan følge dens vej 100% endnu, men det har ingen betydning jomindre man betvivler selve opvarmningen der kan måles.

5) Ved jeg ikke hvor du har fra. Mig bekendt findes der ingen målinger af jordens samlede udstråling allerhøjst nogen estimater.

6) Giver sig selv, men sandheden er åbenbart fastsat.

7) Det Pachauri kommenterede på var ikke et videnskabeligt papir. At der er indsneget sig en ellers ret tydelig fejl i IPCC’s rapport er naturligvis beklageligt. Enhver med en smule forstand på sagerne ville straks sige at 2035 ikke kan passe, det ville derfor være temmeligt ubegavet hvis det skulle være af propagandahensyn at det kom med. Fejlen bygger på en misforståelse.

8) Idiotisk hellig spekulation.

9a) Hvis du forventer en så stor rapport uden nogen fejl overhovedet så tilhører du vist landsbytosserne. Ingen af de bemeldte fejl ændrer noget som helst på hovedkonklusionerne.

9b)Det er datafiskeri med udgangspunkt i det ekstreme år 1998.

10) Mig bekendt siger Nasa/GISS stadigt at 1998 var det varmeste år i USA. Lokal varmt vejr kan ikke benyttes til global bevisførelse.

11) Temperaturen lå i 90′erne over niveauet for 30′erne, jeg forstår ikke at der kan være nogen tvivl om dette.

12) Spekulationer.

13) Da der ikke sker nogen ændringer i de kosmiske forhold i øjeblikket (udover en langsom start på solcyklus) bliver det uhyre spekulativt om der måske skulle findes en mystisk kraft vi ikke har opdaget endnu. Det tilhører dermed ikke det videnskabelige.

Til det sidste tror jeg bare at jeg vil kalde dig en landsbytosse.

Ja, se det var jo ikke så lidt, men jeg er før blevet kaldt værre ting af mennesker med en meget fast overbevisning. I det mindste forsøger Stefan at argumentere, og den slags lærer man at sætte pris på, så jeg forsøgte at poste følgende kommentar (uden held, muligvis er der for mange links, så berlingskes filter tror, at jeg er en bot. Så vi gør det her, andre kunne muligvis være interesseret):


Stefan Jensen:


Ad 1) Irrelevant…


Ad 2) Klimamodellerne antager, at et øget skydække medfører øget opvarmning, men det er kun antageligt, hvis man underdriver deres albedo-effekt. Følgende er derfor ikke rimeligt: ” (…) man må derfor nødvendigvis modtage [medtage?] en positiv tilbagekobling”, hvis ”positiv” betyder en antagelse om at flere skyer medfører mere varme.


Ad 3) Er Lindzen falsificeret – af hvem? - Og hvem er de fleste? Jeg spørger ikke af polemiske grunde, men fordi jeg er oprigtigt nysgerrig. Jeg har ikke hørt at hans arbejde skulle være falsificeret – og Lindzen er vel trods alt ikke hr. hvem-som-helst på dette område.


Ad 4) Hvilken opvarmining?


Ad 5) Vi har ikke absolut overblik over den samlede udstråling, men estimater synes at være fint i IPCC øjemed, og kan vel også gå an for os to. Igen Lindzen.


UPDATE: Her er en diskussion af Lindzens resultater på WUWT.


Ad 6) Jeg er ikke med? -: Når empirien ikke understøtter teorien, så er den gal med empirien? – Er det det du siger?


Ad 7) Det der bekymrer mig er Pachauris adfærd, kære ven – han fortiede det af propagandahensyn… Og det bekymrer mig, at det tilsyneladende ikke bekymrer dig.


Ad 8) Samme problem som i ad 7).


Ad 9a) Det ændrer på opfattelsen af IPCC’s evne til at konkludere noget som helst. Især når vi betænker den sørgelige hockeystick historie, hvor det tog 4 år at få adgang til metoder og data. Eller tilbagetrækningen af en graf over finske søsedimentdata, som man havde vendt på hovedet. Alle sammen fejl, der gik i en og SAMME retning: mod at skræmme. – Se, det er i sig selv en skræmmende trend i IPCC’s fejlhistorie, og det gør ikke din sag særlig nobel, hvis du gerne vil bagatellisere det forhold.


Ad 9b) Ja, belær mig om datafiskeri – vil du ikke nok… jævnfør Ad 10)… Er det blevet varmere de sidste 10 år?

Ad 10) Hele historien her:

James Hansen: ” (…)There has been some turmoil yesterday on the leaderboard of the U.S. (Temperature) Open and there is a new leader.

A little unexpectedly, 1998 had a late bogey and 1934 had a late birdie. (I thought that they were both in the clubhouse since the turmoil seemed to be in the 2000s.) In any event, the new leader atop the U.S. Open is 1934.

2006 had a couple of late bogeys and fell to 4th place, behind even 1921. I think that there’s a little air in the 2006 numbers even within GISS procedures as the other post-2000 lost about 0.15 strokes through late bogeys, while it lost only 0.10 strokes. It is faltering and it might yet fall behind 1931 into 5th place.

Ad 11) Det der betvivles er, at det har noget med mennesker at gore… må man det?


Ad 12) Spekulationer? Du mener ligesom at køre simulationer, hvis CO2 bias ikke bestyrkes af empiri: jævnfør ad 2,3,4,5); og dernæst kloge sig på temperaturen om hundrede år? DMI’s supercomputere kunne ikke engang komme i nærheden af forholdene denne vinter. De skal være heldige for at få dem rigtige 3 dage frem… come on! Jeg tager udgangspunkt i velkendte klimatologiske fænomener som: AMO, NAO og PDO samt havvands særlige densitetsgradient. Der findes et hav af undersøgelser, der gør min prognose sandsynlig. Når det er sagt: Jeg skriver FORMENTLIGT. Vi har ikke isvinter endnu, og får det næppe heller de næste par år– dette er FORMENTLIGT blot de indledende øvelser.


Ad 13) Dansgaard-Oeschger cyklus i vores varmeperiode kaldes Bond-events og forløber i ca 1600 års cykluser. Omtrent den tid det tager Atlantisk bundvand at rejse til og opvælde i Stillehavet, hvilket kunne tyde på at saltbalancen mellem de to oceaner er af betydning. Udover det er der intet som helst mystisk ved dem. Det er længere overordnede perioder med opvarmning og nedkøling, og ændrede klimaforhold overalt på Jorden. Der findes AMO, PDO, QBO, IOD, AO Bond og Dansgaard-Oeschger, glaciale og interglaciale, drivhus og istidscyklusser – samt en del flere. De har alle sammen et par ting til fælles: de forårsager klimaforandringer over forskellige tidsrum, og de har fungeret umådeligt længe helt uden vores hjælp. De styres af mange parametre: orbitale, solare, tektoniske og muligvis galaktiske med flere.


Det sidste har jeg ingen kommentar til…


Per

Ingen kommentarer: