tirsdag, april 24, 2007

Spørgsmål til Asmaa Abdol-Hamid og Jørgen Arbo-Bæhr

Via Hodja:

Jørgen Arbo-Bæhr, integrationsordfører for enhedslisten:

[...]

– Muslimske kvinder som Asmaa er en del af det danske samfund. Men de har alt for længe har været tvunget til en tilværelse isoleret bag hjemmets fire vægge som eneste valgmulighed i livet. At Asmaa ønsker at vise, at man som muslimsk kvinde kan tage del i samfundslivet, og det endda i landets parlament, har større betydning for ligestillingen end dusinvis af erklæringer om ligestilling.

Jørgen bør spørge Asmaa Abdol-Hamid 1 spørgsmål:

1) Skulle du få døtre, ville du så nægte dem at gifte sig med en ikke-muslim?

Asmaa er som ortodox muslim nødt til at: svare ja, undlade at svare eller lyve (Hvilket Allah tillader hende overfor Jørgen).

Ægteskab mellem en muslimsk kvinde og en jødisk eller kristen mand
Selvom ægteskab mellem en muslimsk kvinde og jødisk eller kristen mand overhovedet ikke nævnes i Koranen, er det iflg. traditionel islamisk ret - ligesom i nutidig familieret - forbudt en muslimsk kvinde under nogen omstændigheder at gifte sig med en ikke-muslimsk mand. Indgås et sådant ægteskab på trods af forbudet (f.eks. i et ikke-muslimsk land), vil ægteskabet ikke være juridisk gyldigt i et muslimsk land - og evt. børn vil blive betragtet som ikke-ægtefødte. Forbudet begrundes med, at børn oftest følger farens religion. Det ville være uudholdeligt for en troende muslimsk kvinde at acceptere at leve sammen med en mand og børn, der ikke respekterer muslimernes sidste profet, Muhammad og det budskab, han prædikede. Der er endvidere stor sandsynlighed for, at den muslimske hustru - der jo vil være i mindretal i forhold til mand og børn - langsomt vil føle sig tvunget til at opgive sin egen tro til fordel for mandens, idet det i de fleste kulturer (på trods af den såkaldte kvindefrigørelse og krav om ligestilling mellem kønnene) er sådan, at det er manden, der er familiens overhoved. Jeg har i årenes løb mødt flere nordafrikanske kvinder, der i ungdommeligt letsind - ofte for at slippe ud af nød og fattigdom - har giftet sig med danske mænd. Problemerne er som regel opstået, når den ikke-muslimske svigerfamilie har insisteret på at få børnene døbt - "for sådan gør man her i Danmark" - også selvom de ikke selv har haft nogen nævneværdig tilknytning til kristendommen. "Da mistede jeg reelt indflydelse på mine børns videre opdragelse", som én af dem sagde. "Pludselig blev det nærmest en mærkesag for familien at få børnene gjort til "gode kristne"."

Ægteskab mellem en troende muslim og en vantro eller en afgudsdyrker(ske)
Et harmonisk ægteskab forudsætter en vis grad af jævnbyrdighed og et fælles værdisæt, som ikke vil være til stede, hvis en troende gifter sig med en vantro (k-f-r) eller en afgudsdyrker(ske) (mushrikûn/mushrikât). Koranen forbyder da også et sådant ægteskab - med mindre den ikke-troende part antager islam:
Ægt ikke afgudsdyrkende kvinder (mushrikât), før de giver sig hen til Gud (alene). En troende slavinde/tjenerinde (ama mu'mina) er bedre end en (fri) afgudsdyrkerske (mushrikât) - skønt hun virker nok så tiltrækkende. Og gift ikke (jeres troende døtre) bort til afgudsdyrkere (mushrikîn), før de giver sig hen til Gud (alene). En troende slave/tjener er bedre end en (fri) afgudsdyrker (mushrik) - skønt han virker nok så tiltrækkende. Afgudsdyrkerne vil drage jer mod Helvedes flammer; men Gud kalder jer nådefuldt til Paradis og tilgivelse. Han gør Sine tegn tydelige for menneskene og maner til eftertanke. (2:221)

Hvor er din ligestilling og integration i det billede, Jørgen? Og hvor meget synes du selv, at det lugter af "racisme"?

Per

6 kommentarer:

febrilsk-tabasco sagde ...

Har du overvejet at sende dette som et læserbrev, for så har Hr. Jørgen Arbo-Bæhr en jordisk change fopr at svare?

Men for lige for at vende tilbage til den uge der lige er gået - hvor det jo er en konstanterende kendsgerning at fundamentalismen stortrvies på begge fløje i dansk politik - så er jeg for første gang temmelig ening med denne herre på dette:
http://www.dsu.net/index.php?id=13

raapil sagde ...

Der står så meget i koranen (og i biblen og i torahrullerne). Men en masse 'muslimske' kvinder er altså dansk gift stort set uden andre problemer, end dem der altid er i et ægteskab. Jeg kender også nogle, Per.

Per sagde ...

Der står så meget i koranen (og i biblen og i torahrullerne). Men en masse 'muslimske' kvinder er altså dansk gift stort set uden andre problemer, end dem der altid er i et ægteskab. Jeg kender også nogle, Per.

Det tvivler jeg ikke på Lars...

Det er ærgerligt, at du ikke læser teksten som rettet mod enhedslisten og Asmaa, men muslimer generelt.

Det er desværre symptomatisk. :-(

Det er de skriftkloge, der bliver islamister... Det er dem der rent faktisk læser og forstår de hellige skrifter, der bliver bindegale.

De andre bliver bare forført, tvunget og terroriseret - som i Tyskland.

Per

raapil sagde ...

Vås, Per. De skriftkloge muslimer bliver mange ting. Nogle bliver islamister, nogle bliver avisbude og andre bliver cand. polit'er.

Problemet med dit indlæg - et problem du deler med mange andre islamkritikere - er, at du lægger al for stor vægt på den der angiveligt dæmoniske tekst.

Jeg troede, vi skulle holde os til videnskab som modvægt til religiøs idioti. Hvorfor bruger I så ikke de videnskabelige redskaber, der kan kaste lys over, hvad det rent faktisk er, der foregår i Muslimistan?

I stedet for - og akkurat som de muslimske fundamentalister - at sidde bøjet over koranstudier og messe de samme dødssyge vers igen og igen? Vågn dog op til den moderne verden!

Per sagde ...

Problemet med dit indlæg - et problem du deler med mange andre islamkritikere - er, at du lægger al for stor vægt på den der angiveligt dæmoniske tekst.

Den er ikke dæmonisk Raapil, den er racistisk (hvilket oversat til korrekt dansk betyder diskriminerende ;-).

De der har lagt den på nettet giver ikke indtryk af at være særligt dæmoniske. Og dog doserer de en racisme, der ville rejse et ramaskrig, hvis den var dansk.

Jeg mener: det er ikke meget mere end et år siden, at du gik helt ustyrligt meget op i, hvad nogle sølle tegninger kunne fortælle dig om andre mennesker. Men de var naturligvis også danske. ;-)

Det handler mere om perspektiverne i den aktion, JP kastede sig ud i. For hvad var egentlig meningen med tegningerne? Hvorfor blev de trykt, og hvorfor portrætterede de islams centrale skikkelse som en voldens og terrorens mand, om ikke for at portrættere islam som en voldens og terrorens religion?

Deri ligger det racistiske i nogle af de tegninger, som Jyllands-Posten bragte. Ytringsfrihed handler det ikke om, men derimod om mangel på selvcensur, der bunder i, at man forbeholder sig retten til at generalisere og sprede had om andre mennesker.


Hvilke perpsektiver tror du der ligger i at Islamisk Studiebogssamling lægger en racistisk tekst på nettet? Hvad er monstro meningen med det?

Jeg troede, vi skulle holde os til videnskab som modvægt til religiøs idioti. Hvorfor bruger I så ikke de videnskabelige redskaber, der kan kaste lys over, hvad det rent faktisk er, der foregår i Muslimistan?

Mit emne er, hvad der foregår i Ønskelisten. Dertil har jeg benyttet den videnskabelige metode, og fundet den holdning til ægteskab som Asmaa SKAL have, for at være rettroende (ortodoks) muslim! Det kan hun læse sig frem til på Islamisk Studiebogssamling eller andre netresourcer som vil sige noget ganske tilsvarende. Hun kan også spørge i Islamistisk Trusselssamfund og få det samme svar.

Implikationen er, at har hun den holdning, så er hun i moderne sproglig forstand en racist. Ergo kære ven, enten er hun ikke rettroende muslim eller også er hun racist.

Og jeg garanterer dig for, at hun ikke vil svare dig entydigt foran snurrende kameraer... for så lytter alle hendes vælgere.

Enten vil danskerne registrere racismen, eller det muslismske miljø vil registrere hendes frafald. Begge dele lige skadeligt for Jørgen. ;-)

I stedet for - og akkurat som de muslimske fundamentalister - at sidde bøjet over koranstudier og messe de samme dødssyge vers igen og igen? Vågn dog op til den moderne verden!

Kend din modstander, Raapil. For at kunne argumentere mod Krarup vil du være nød til at vide, hvad han siger og skriver.

Og selvom det er nok så moderne ikke at tage viden alvorligt, så er det også samtidigt pløk idiotisk: velkommen til det Radikale Venstre:

Tag den grundlovsfæstede ytringsfrihed, hvis grænse er den rene racisme: selv når retssystemet har talt og trukket stregen i sandet, så gør en af forespørgerne i dag ingen ændring. Hr. morten Messerschmidt bekræfter i dag i jydskevestkysten, at det er sandheden, at et multietnisk samfund vil medføre vold, bandekriminalitet og massevoldtægter?
- det er ikke bare ufatteligt, men direkte landsskadeligt, fordi det fortæller en helt anden historie om det land hvis selvforståelse er, at man danner ring om de anderledes når de er under pres. Fx da jøder under 2. verdenskrig blev sejlet til Sverige.


Læg mærke til at Hr Morten Østergaard giver udtryk for, at han mener at Hr Morten Messerschmidt har begået noget strafbart og landsskadeligt - den rene racisme.

Morten Østergaard, afviser ikke Messerschmidts påstande med data. Han kunne lige så godt have sagt: det passer ikke, for jeg nægter at tro på det. Og så længe jeg nægter at tro på det, så sker det ikke! Kill the messenger!!!

Et øjeblik før, lader Østergaard os forstå:

Det afgørende for os er ikke hvilke værdi man iklæder sig – men hvordan man efter lever disse i praksis. Værdiernes sande værdi opstår, når de omsættes til handling.
I Det Radikale Venstre støtter vi os i vort daglige arbejde til værdierne frisind, storsind og retsind. Og her er der bestemt noget at kæmpe for.


Måske Hr Østergaard i så fald gør ret i at kæmpe lidt med sig selv? I Hvert fald gør han regning uden vært, når han benægter, at: "[...]et multietnisk samfund vil medføre vold, bandekriminalitet og massevoldtægter?", fordi - ja, man tror det er løgn -:"[...]det fortæller en helt anden historie om det land hvis selvforståelse er, at man danner ring om de anderledes når de er under pres."

Og du, Raapil, er villig til at påstå, at tegninger kan "sprede had om andre mennesker", mens tekster, hvis indhold ikke passer dig bærer liden vægt.

Se det er idealismens uvidenskabelighed i sin reneste og mest krystalklare form: almindelig sund fornuft er simpelthen suspenderet:

In the end the Party would announce that two and two made five, and you would have to believe it. It was inevitable that they should make that claim sooner or later: the logic of their position demanded it. Not merely the validity of experience, but the very
existence of external reality, was tacitly denied by their philosophy. The heresy of heresies was common sense. And what was terrifying was not that they would kill you for thinking otherwise, but that they might be right. For, after all, how do we know that two and two make four? Or that the force of gravity works? Or that the past is unchangeable? If both the past and the external world exist only in the mind, and if the mind itself is controllable what then?


Indeed... what then?

Jeg troede, vi skulle holde os til videnskab som modvægt til religiøs idioti.

Derfor stillede jeg det også simpelt op, Raapil: du kan bare spørge Asmaa...

Per

Vivi Andersen sagde ...

Raapil -

problemet er, at ganske mange Ikke-muslimer ikke fatter hvad det er de har med at gøre i konteksten Islam og Rettroende muslimer.

Du anskuer Koranen,Hadith og Sunnah ud fra en Vestlige opfattelse som går på, at man naturligvis ikke skal efterleve de hadefulde, morderiske og undertrykkende tekster der står i denne.

Præcist som vi ikke hverken kan eller vil efterleve tilsvarende tekster i Gamle og Ny Testamente.

Rettroende muslimer er i modsætning til Vestlige Kristne helt klar på, at der ikke kan sorteres i Koranens Suraere - idet disse er Allahs egne ord givet gennem Mohammed .

Som Rettroende gælder hele pakken -også teksterne der omhandler Ikke-muslimer, samt de der omhandler den Lille Jihad mod Vantro lande !