fredag, oktober 20, 2006

Star Wars

USA udnævner sig selv til rummets hersker

Et amerikansk direktiv netop underskrevet af præsident Bush giver USA fuld råderet over verdensrummet, med ret til at stoppe andre nationers aktiviteter.

Det er rigtigt, det skriver de fandme! Kortslutningerne har frit spil på Politiken i disse tider.

I teksten giver USA sig selv retten til at foretage enhver form for undersøgelser, udvikling af udstyr og ’andre aktiviteter’ i rummet, som landet finder nødvendigt i forhold til nationale interesser.

OK... og hvad så? Det er vel meget naturligt, at når man som nation vil ekspandere i rummet, så også forbeholder sig retten til at forsvare sine interesser - eller er det nu også et udtryk for ondskab?

Hvornår kommer vi iøvrigt til det der med at herske?

Samtidig forbeholder USA sig retten til at tage ethvert nødvendigt skridt til at beskytte sine interesser i rummet, og om nødvendigt forhindre modstandere i at udvikle rumteknologi.

Ja det er jo svært at læse, og især hvis det er på engelsk... det er så et udpluk fra denne artikel i The Independent (der iøvrigt også smørrer tykt på), men der står sgu INTET om at forhindre modstandere i at UDVIKLE rumteknologi!

Der står derimod:

The new policy further warns that the US will take those actions necessary to protect its space capabilities "and deny, if necessary, adversaries the use of space capabilities hostile" to those interests.

Om nødvendigt kan man altså se sig tvunget til at forhindre, at andre BENYTTER rumteknologi, der truer ens egne interesser. Og er det i grunden så mærkeligt?

Hvornår kommer vi så til det der med at herske?

»Jeg finder det farligt, at vi siger at der ikke skal være nogle grænser for hvad vi må. Direktivet påstår at ingen kan ændre på vores rettigheder, hvorimod det nægter rettigheder til andre«

Det eneste der foreløbigt er ført en antydning af bevis for, er at USA forbeholder sig retten til at forsvare sig selv, hvis dets fjender skulle benytte deres isenkræm mod USA. Rent logisk er der ikke sagt andet - det er muligt, at man vil høre det anderledes...

Og hvornår kommer vi til det der med at herske?

Men ak, dette lille stykke makværk, der udelukkende excellerer ved at gøre en fjer - der sikkert allerede var en fjer for meget - til nogle kuldrede høns, er lykkeligvis slut. Lad os skyde det ud i universets tåger, hvor det retteligt hører hjemme.

Har Tøger en smitsom hjernesygdom?

PS)

Uriasposten har mere om anti-amerikanske loonismer i pressen.

Og Modspilleren giver intet modspil til en anti-amerikansk konspirationsteori fra Irak, der i stilen minder en del om de ualmindeligt elendigt skrevne seksuelle tilnærmelser jeg spammes med dagligt.

En ting er den tilsigtede mistænkeliggørelse, som jeg kan forstå hensigten med; men midt i alle fantasterierne dukker så det lille ord 'sandhed' op igen og igen - altimens man lykkeligt begraver trynen i smuds!

Per

Ingen kommentarer: