onsdag, oktober 18, 2006

Tøger kortslutter

Tøger har bikset en klumme sammen, og det er tydeligvis gået meget hurtigt:

At beskylde Pia Kjærsgaard for at være racist, har vi såmænd Højesterets ord for, at man godt må.

Hvilket jo så er en sandhed med modifikationer kære Tøger. I dommen fra Højesteret gøres til grund for frifindelse af Karen Sunds, at Karen Sunds kalder Pia Kjærsgård for racist på følgende baggrund:

Ifølge Dansk Sprognævn anvendes ordet racisme i tre betydninger i nutidig sprogbrug:

1) som relateret til nazismens racelære og dens følger for jøderne,

2) som sigtende til en races overlegenhed over andre, især med henblik på forholdet mellem sorte og hvide, og

3) som sigtende til forskelsbehandling og undertrykkelse af eller blot afstandtagen fra grupper af mennesker, som godt kan være af samme race som en selv.

Det fremgik af T's forklaring, at hun havde anvendt udtrykket »racistiske synspunkter« i den tredje betydning, som sigtende til en negativ holdning over for indvandrere.

Da denne holdning måtte anses for almindeligt kendt i den danske befolkning, og da det også måtte anses for almindeligt kendt, at der ikke var grundlag for at beskylde A og P for at have racistiske synspunkter i nogen af de to førstnævnte betydninger af ordet racisme, lagde Højesteret til grund, at udtrykket »racistiske synspunkter« også alene havde kunnet opfattes som sigtende til den tredje betydning af ordet racisme.

Men se: hvis man kan siges at være racist, fordi man tager afstand fra grupper af mennesker, som godt kan være af samme race som en selv, er Tøger så ikke selv racist, når han udtaler:

Det særlige ved Danmark er ikke, at vi har fået indvandrere og deraf følgende problemer på arbejdsmarkedet og andre steder. Det ser vi i alle lande. Det er heller ikke, at vi har et parti, som er direkte hadefuldt, fremmedfjendsk og racistisk. Det har de også i andre lande. Problemet er, at Dansk Folkeparti er regeringsbærende, og det derfor er svært for regeringen at undsige det.

I det Tøger henviser til dommen fra Højesteret, så må man vel også formode, at han accepterer de præmisser der ligger til grund for den, og så må han også acceptere, at man kan kalde ham racist, hvis han vil kalde Pia Kjærsgaard en racist.

Dansk sprognævn har så iøvrigt senere fremsendt følgende i en pressemeddelelse:

I 1993 blev Sprognævnet af en advokat anmodet om at uddybe svaret fra 1990. I dette andet svar (efterfølgende trykt i Nyt fra Sprognævnet, nr. 2, juni 1994) udtalte nævnet at det i saglige sammenhænge fraråder brug af ordene racisme og racist i deres tredje betydning.

Det være hvad det er, men efterfølgende går det så helt og aldeles galt for bette Tøger:

Der er ingen symmetri mellem racisme og antiracisme.

Hvilket er noget notorisk sludder, i det symmetri blot er Tøgers eufemisme for sidestilling, og hvis noget netop kan sidestilles, så er det naturligvis en tese og dens antitese.

Det ene er en forbrydelse, det andet et prisværdigt og idealistisk engagement.

Bang, knald, rasle... pffffhhhhh -: Tøgers hjerne eksploderede samtidigt med, at han skød sig selv i foden... Selvom det naturligvis er Tøgers hedeste fantasi at samstille Pia Kjærsgaard og forbrydelse, så er og bliver det hans fantasi: NEJ, TØGER, IDIOT: racisme er ikke nogen forbrydelse!

Og det er vel godt det samme, for som vi har set, så ville hans komplet kuldrede logik meget hurtigt føre til hans egen afstraffelse!

Var der nogen der sagde kortslutning? Manden er en aldeles fantastisk åndspygmæ!

Per

2 kommentarer:

falkeøje sagde ...

Racist er i dag en hædersbetegnelse.
Det betegner en god dansk mand med en patriotisk indstilling.

falkeøje

Anonym sagde ...

Nej, falkeøje - hop ikke på den med, at man godt kan bruge betegnelsen "racist" i uegentlig (for eksempel positiv)forstand. Ordet racists ladning er negativ, fordi den stammer fra et af ordets egentlige betydninger: en person, der har den opfattelse, at der findes et hierarki af menneskeracer, indenfor hvilket nogle er lødigere og mere berettigede end andre(!). Det er betydeligt mere hæderfuldt at vende ryggen til dem, der vil brændemærke een, end det, du foreslår. Som er at spille spillet efter deres regler.