tirsdag, marts 14, 2006

Jelved ifølge Per

Fundet på Berlingeren via Liberalen

Har måttet sakse en del, for at nå essensen... så læs originalen.

»I stedet stiller han sig op som Vorherre, der kommer med bombastiske og kryptiske beskeder til befolkningen, som skaber stor splittelse. Det er dybt beskæmmende for Danmark, at statsministeren agerer så konfrontatorisk og sætter lus i skindpelsen for at maksimere sine stemmer. Det er helt exceptionelt, det hører slet ikke til i denne del af verden.«

Hmm… Jelved er ganske bestemt ikke ude i selv samme ærinde(?).

Hvor hører det så til henne?

»Det hører til et sted, hvor det er andre former for politiske kampe, end vi kender fra det danske folkestyre. Det er jo nærmest en slags russisk roulette - bliver man ramt af kuglen, eller bliver man ikke ramt af kuglen. Der, hvor man bruger del og hersk, det er blandt andet i Rusland. Det er det, jeg kritiserer. Fogh er en farlig mand, når han bruger sine evner til at splitte Danmark.«

Nogen er ganske tydeligt ramt af kuglen: skudt i hovedet – oh the irony…

»Den han henvender sig til her i talen, det er mig. Det er fordi, at jeg har sagt om antallet af familiesammenførte, at vi jo heller ikke indretter straffeloven efter, hvor mange pladser vi har i fængslerne. Hvis vi har nogle principper, og 10.000 opfylder de kriterier, der bygger på principperne, så skal de selvfølgelig have lov at være her. Jeg siger ikke, at man ikke må stramme, det er ikke det.«

Hvad siger hun så?

»[…] Og dermed kommer vi ikke til at diskutere principper. Dermed gør han det sværere at få et naturligt forhold til hinanden, hvor man kan færdes side om side i det danske samfund og ikke skal beskytte sig selv i parallelle samfund. Det der med, at det handler om principper og politik. Ja, men hvilke principper og hvilken politik? Handler det ikke om principper og politik at blive anklaget for at krænke menneskerettighederne - ikke bare af en institution, men af mange internationale institutioner?«

Jeg kan også anklage Jelved for at være tosset, det bliver hun ikke tosset af. Diagnosen har her helt andre årsager: parkeringen af ethvert "princip" i overnationale "institutioner"!

Men ambassadørerne ville jo så bare være blevet afvist på mødet?

»Ja, men derfor kunne han måske godt have sagt, at han ville tage afstand fra enhver form for dæmonisering - det han sagde i sin nytårstale.«

Det gjorde han nemlig – tumpe!

Men i svarbrevet til ambassadørerne, hvor han afviser mødet, er der egentlig noget, du er uenig i i det brev?

»Nu har jeg ikke genlæst det brev. Det med at holde fast i ytringsfriheden som en grundlæggende værdi og så videre og så videre, det er jeg jo fuldstændig total enig i. Men jeg var ikke enig i, at han skulle afvise ambassadørerne, det må jeg sige. Det var virkelig dumt.«

Hvem både lyder og er dum nu – Jelved? Get your facts straight, will you?

Så du mener, at krisen er Foghs ansvar?

»Ikke ansvaret for den fulde krise, men anledningen til at der kommer en krise. Det er selvfølgelig ikke hans ansvar, at den accelererer, som den gør. Men det er hans ansvar, at der blev det påskud til at føre sagen videre. Jeg synes, at den skulle have været lukket her i landet, hvor den hører til. Og jeg fatter stadig ikke, jeg kan simpelthen ikke følge forsøget på en argumentation om, at mødet ville have været en indrømmelse i forhold til ytringsfriheden i Danmark. Det er det mest eklatante vrøvl efter min opfattelse. Selvfølgelig kan du mødes med nogen, der har en anden opfattelse af, hvad ytringsfriheden burde bruges til. Du kan da bare holde fat i, hvad du mener.«

For derefter at offentliggøre noget der ligner en reprimande? For det ville statsministeren selvfølgelig have været nødt til – i det omfang, at han skulle overbevise offentligheden om, at han ikke havde gjort indrømmelser. – Ville det have accelereret krisen?

Du mener, at Fogh er farlig for landet, hvorfor er han det?

»Fordi det er meget, meget problematisk at skabe al den splid i stedet for at samle. Hvis Danmark skal komme ud af det her med et perspektiv, så skal statsministeren da samle folk. Jeg kender ikke hans natur, så jeg ved ikke, om han kunne være anderledes, hvis han ville. Men de holdninger, han lægger for dagen som statsminister og som leder, kan bedst beskrives som del og hersk. Det at være med til at skabe et billede af, at problemerne ligger et bestemt sted og ved nogle bestemte personer.«

Oversat til dansk: Statsministeren er farlig for Jelved, og det gør hende stridig.

Og det er hos udlændingene, siger du, de er blevet syndebukkene i det her samfund?

»Ja, han har gjort dem til problemet. Når man bor her i landet og hele tiden får at vide, at antallet af udlændinge er et problem, så smitter det af. For det er statsministeren, der siger det. Statsministeren vil have en bestemt tone, en bestemt sprogbrug, en bestemt holdning endda, før han vil acceptere deres bidrag i debatten som brugbare. Han er mærkelig, for han har jo så mange muligheder.«

Man skal bare vende den svada på hovedet, så giver den mening (jævnfør mit indlæg: Racismemystik):

Ja, hun har gjort dem til problemet. Når man bor i udlandet og hele tiden får at vide, at DF’s fremgang er et problem, så smitter det af. For det er Jelved, der siger det. Jelved vil have en bestemt tone, en bestemt sprogbrug, en bestemt holdning endda, før hun vil acceptere deres bidrag i debatten som brugbare. Hun er mærkelig, for hun har jo så mange muligheder.

»Der er ingen tvivl om, at han er meget kompetent på mange områder. Der er ingen tvivl om, at han kan mange ting. Hvorfor leder han ikke landet? Hvad er det, der sker? Det er dybt kritisabelt og på sin vis uværdigt at have en statsminister, der gør sådan: Det er ikke en statsministers opgave at skille fårene fra bukkene. Det er en statsministers opgave at samle flokken.«

Jelved er den fortabte hyrde, og hun kan ikke længere skelne: hun skeler, og er derfor dybt forvirret… Hvad skete, hvor er jeg, hvem har skylden? Hvis noget er dybt kritisabelt og uværdigt, så er det vel, at Jelved stadig ikke vedkender sig et ansvar for den situation, vi har – og hun kan være glad for, at vi har en statsminister, der ikke gør, som hun ville have gjort! Sagt på en anden måde: statsministeren leder faktisk landet…

Men vel også at sige, hvad han mener?

»Jamen, så skal han sige, hvad han mener. Så skal han lade være med at komme med det der: I har været uartige, altså kommer I ikke på lejrskole. Eller rettere, nogle af jer har været uartige, jeg er meget skuffet. Det kan jeg jo ikke bruge til noget, det skaber splid og usikkerhed. Det er en meget, meget dårlig form for ledelse, fordi man jo ikke ved, hvad man har gjort galt.«

Må statsministeren sige, hvad han mener, eller må han ikke? At Jelved så stadig ikke ved, hvad hun har gjort galt, og derfor er bange, forvirret og stridig, kan næppe være statsministerens fejl.

Kan du slet ikke komme i tanke om dårligere statsministre i Danmark?

»Jeg kan ikke komme i tanke om nogen, der har gjort så mange fejl på så kort tid som den nuværende statsminister har gjort. Det er meget, meget pinligt for Danmark. Fogh er inkonsekvent, og han går ikke i dialog med nogen. Det har han ikke brug for, for han har magten. Men han vil ikke tage ansvaret, andre må tage ansvaret. Så er der nogle imamer, der er rejst ud i Mellemøsten og har sagt et eller andet, så er det deres ansvar.«

What? – Sagt et eller andet? Er konen overhovedet seriøs opposition? - Kan man andet end at grine? - Hvem sagde pinligt?

Hvis vi et øjeblik ser på den egyptiske ambassadør Mona Omars udtalelser efterfølgende, så er de jo ikke ret flatterende - hun har lige frem udtrykt glæde over, at Fogh ikke sagde undskyld, for ellers kunne de ikke have drevet det så vidt. Er der ikke et problem her, som hverken har med statsministeren eller udlændingepolitikken at gøre?

»Altså nu stiller jeg betydeligt større krav og forventninger til en dansk statsminister, uanset hvem det er, end jeg gør til en egyptisk ambassadør i Danmark. Man kan sagtens kritisere ambassadørerne, der har tabt ansigt - for det er jo det, der sker, når man afviser det møde, der burde have være holdt.«

Hvad sker… at de taber ansigt? – Så skulle de måske have overvejet en lidt mindre ultimativ "anmodning" – eller er det for meget forlangt?

»Han må jo sove godt om natten. Det er virkelig meget arrogant og at stille sig selv op på en piedestal. Det er den der Vorherre-status - det er mig, der har magten og æren. Er det ikke hans bror, der engang har sagt, at det er først i den uge, hvor der er syv torsdage, at Anders vil indrømme en fejl? Det er et handicap at have det sådan. […].«

Og i hele dette meget lange interview, hvor Jelved fra ende til anden peger fingre af en endog meget populær statsminister, indrømmer hun naturligvis ikke en eneste personlig fejl overhovedet. - Er det så et handicap, er det arrogant, er det Vorfrue?

Mener du, at regeringen skulle have sagt undskyld?

»Nej, regeringen skal ikke sige undskyld. Regeringen skal sige, at vi ønsker ikke et samfund, hvor man taler om grupper på den måde. Vi ønsker et samfund, hvor vi hjælper hinanden, hvor vi holder sammen, hvor vi er et fællesskab.«

Som statsministeren sagde i sin nytårstale?

»Ja, men den roste jeg ham også for.«

Hvad er så problemet?

Per

1 kommentar:

Peter Buch sagde ...

Udover jeg ikke synes der er tale om en krise- for andre end ytringsfrihedsbekæmpere og udøvere af hærværk, trusler og lignende der tydeligt har behov for behandling snarest, er noget af det morsomste- hvis ikke det ses som tragisk- Marianne Jelveds svar på spørgsmålet om hun mener krisen er Foghs ansvar- hun svarer at han ikke har ansvaret for den fulde krise, men anledningen til at der kommer en krise...
Det falder hende åbenbart stadig ikke ind, at det i et og alt er et begrænsende system nogle benævner en religion, henvisning til påståede sårede følelser og krænkelser der optræder hos individer der savner enhver kontakt med vírkelighedens verden hvoriblandt der er en del åbenbare diskriminitationstilhængere der bifaldt og støttet af et sammenrend af regeringsmodstandere at forsøget på en krise søges skabt.