tirsdag, marts 07, 2006

Racismemystik

Søgte på Racisme i Danmark og fandt denne passage i: Leksikon for det 21. århundrede:

(---)

Det er ikke længere stuerent at give udtryk for, at der findes samfundsgrupper, navnlig sorte, der på grund af genetiske forhold er underlegne i forhold til hvide europæere. Derimod er der i dag en udbredt opfattelse af, at andre kulturelle normer og værdier kolliderer med de danske, fordi de andre kulturer er baseret på mere primitive forestillinger om, hvorledes samfundet er organiseret.

[Man skal lige bemærke sig formuleringen: ”hvorledes samfundet er organiseret”; her skulle nok stå: bør være; ikke: er…]

(---)

Det må derfor konstateres, at den biologiske racisme efterhånden er erstattet af et fænomen, der af forskere betragtes som kulturel racisme [min fremhævelse] (Carl Ulrik Schierup: På kulturens slagmark; 1994).

Hvis man insisterer på en kulturel værdis forrang for en anden, så er man kulturel racist? Enhver kritik af en kultur resulterer i øjeblikkelig stigmatisering: man finder nu denne kultur underlegen?

Mere jordnære (læs: praktisk anvendelige) begreber var måske på sin plads her? -: En kulturel værdi kan være (u)hensigtsmæssig afhængigt af miljøet… Kulturel racisme? Vel snarere en holdning til, at modeller der er anvendelige i miljøet bør veje tungere end de uanvendelige…

Jeg fandt også:

HVAD ER DANSK RACISME? Af Kim Su Rasmussen

(---)

Selvom antallet af fortalere for den nye kulturelle racisme i Danmark måske er relativt begrænset, så har dens ideer haft vidtrækkende indflydelse på, hvorledes man i den offentlige debat kan omtale problematikker relateret til indvandring og integration. Det er eksempelvis blevet ganske almindeligt, både i den offentlige debat og i diverse pjecer om regeringens udlændinge- og integrationspolitik, at høre udtryk som “individer af anden etnisk baggrund end dansk”. Udtrykket “anden etnisk baggrund” dækker over en essentialisering af kulturbegrebet, og det udgør de facto den kulturelle racismes pendant til tidligere tiders biologiske racebegreb.

(---)

Man kan spekulere over, hvilken betegnelse Kim Su Rasmussen ville foretrække – nydanskere? Den meget præcise kategori: anden etnisk baggrund overgår jo i redelighed tusinde gang Kims eget uredelige begreb: kulturracisme! Kim kan ikke hævde en essentialisering af kultur, når der henvises til det netop bredere begreb etnicitet – det giver ingen mening!

Semantik er konstant på dagsordenen – hvorfor? Jo, fordi den der definerer sprogets begreber også definerer virkeligheden. Nogle gange skal man se på tingene fra en anden vinkel… her er en:

Analysis Stereotypes:

Classes in general are used to model interaction between the system and its actors.
Classes in general are used to model information that is long-lived and often persistent.
Classes are generally used to represent coordination, sequencing, transactions, and control of other objects. And it is often used to encapsulate control related to a specific use (case). [min parantes]


Stereotypi er simpelthen selve grundpillen i den måde vi behandler information! – I dette tilfælde i en computer, men den menneskelige hjerne er også afhængig af kategorier. Stereotypi udgør selve virkeligheden og er fundamental for evnen til at tale sammen! Eksempelvis: danskere og muslimer i fælles demonstration… det giver mening – ikke sandt?

Vi kan fortsætte definitionsanalysen med Kim Su Rasmussen:

(...)

Dels er man ikke opmærksom på, at de politiske løsningsforslag i virkeligheden ofte skaber nye problemer og utilsigtede sideeffekter. Dels er man ikke opmærksom på det potentielt sprængfarlige i en sådan situation, hvor store grupper stilles over for alternativet: enten at fratages muligheden for et positivt selvværd til fordel for en social tilpasning, eller en trodsig og stolt insisteren på sin menneskelige værdighed i konflikt med det danske samfunds nedværdigende krav om tilpasning.

Hvilke politiske løsningsforslag skaber ikke utilsigtede problemer – kan man lidt retorisk spørge? Og det næste er i grunden en opridsning af, hvor uansvarligt det har været overfor alle parter at opretholde flygtningepolitikken som politisk dogmatik.

Men selvom det er hans egne ord kan Kim ikke se det; i stedet er danskerne snedigt camouflerede racister, ethvert krav fra staten en nedværdigelse, enhver tvær flygtning en tapper oprører! - Og skal vi så lige i parentes bemærke, at Dansk Folkeparti ikke har forsømt nogen lejlighed til at gøre Kim Su Rasmussen opmærksom på det potentielt sprængfarlige i situationen? Men Kim er naturligvis ikke forpligtet på at lytte til mennesker han lige har udråbt til djævelen selv...

Kim er taget med bukserne nede: stil ham på hovedet og verden fremstår pludselig i et meget klarere lys! Alternativt kan man med "forskernes" egne argumenter konkludere, at enhver flygtning, der kritiserer dansk kultur er en kulturracist.

Det bliver derfor nødvendigt at bebrejde danskerne, at de besidder et helt fundamentalt aspekt ved det at være menneske: at man er nødt til at danne konsensus. Denne konsensus kan imidlertid ikke omdannes uden, at hele eller dele af virkeligheden brydes ned og bygges op igen. Med andre ord: kategorierne, deres styring og indbyrdes relationer skal i alt væsentligt omprogrammeres… I det omfang, at dette ikke kan lade sig gøre, er det i Kims optik majoritetens skyld – basta!

Venstrefløjen har altid identificeret den svage part som offer - akkurat som kristendommen gør det -, den har faktisk offeret nødig: den bliver helt igennem ubrugelig uden...

Det er på den anden side sigende, at de gamle grækeres definition på en barbar, var en person, der ikke talte græsk. – Hvorledes... var grækerne racister?

- Eller er Kim racist?

Per

Ingen kommentarer: