onsdag, marts 08, 2006

Skal EU slagtes?

Ovre på Frie ytringer under overskriften: "Weekend-avisen om Muhammed-billeder, dansk politik, islamisk fascisme og den yderste venstrefløjs moralske fallit!"

Kan man læse følgende passage:

Også følgende udtalelse af Holger faldt mig for brystet:

”JEG takker min gud og skaber for, at vi har EU. Så er der da sat grænser for, hvor tosset Anders Fogh kan te sig i sin nationalisme.”

Noget kunne tyde på, at Holger gerne ser EU som et vagt-organ, der skal sørge for at demokratiet ikke tager overhånd. Men hvad mere er, så mener han jo tydeligvis, at EU har en sådan funktion.Det burde faktisk være grund nok for resten af os til at råbe vagt i gevær og seriøst overveje om Danmark fortsat skal gå dybere ind i et sådant udemokratisk europæisk samarbejde.At Holger nu pludselig kan lide EU, er grund nok til at overveje om EU er ved at udvikle sig til et nyt Sovjet snarere end et nyt forenede stater??

At EU netop har denne funktion blev meget tydeligt for mig allerede med Østrig sagen, hvor man i grunden forsøgte at sætte demokratiet ud af kraft...

At EU minder for meget om Sovjet mener også denne herre:

http://www.brusselsjournal.com/node/865

Jeg er ikke meget for konspirationsteorier, men jeg kan på den anden side ikke afvise, at lighederne faktisk er slående...

Hvorom alting er: EU er en hellig ko... lad os slagte det lort!

Tid til dagens Nietzsche citat:

"Dette er det store det uhyggelige problem, som jeg i længst tid har søgt at komme til bunds i: psykologien hos menneskehedens ”forbedrere”. En lille og i grunden beskeden kendsgerning, nemlig det såkaldte pia fraus [fromt bedrag], gav mig den første tilgang til dette problem: pia fraus, arvegodset hos alle filosoffer og præster, der ”forbedrede” menneskeheden. Hverken Manu eller Platon eller Konfutze, eller de jødiske og kristelige lærere har nogen sinde tvivlet på deres ret til løgnen. De tvivlede ikke på helt andre rettigheder… Udtrykt i en formel kunne man sige: alle midler, med hvilke menneskeheden hidtil skulle gøres moralsk, var i bund og grund umoralske. –"

Eller med min egen formel: Et menneskes menneskeforagt er direkte proportionalt med dets længsel mod paradis (utopia).

Per

Ingen kommentarer: