fredag, marts 31, 2006

Terror loves

Konklusionen på en udmærket leder i berlingske for et par dage siden:

Borgerne i dette land er bange for terror, men denne frygt skal ikke uden videre bruges som våben mod selvsamme borgeres retssikkerhed. Det kan være, at stramningerne er uomgængelige, men det mangler regeringen stadig at overbevise om. Den mest synlige hjemlige trussel mod danskernes - heriblandt folketingsmedlemmers - frihedsrettigheder er foreløbig ikke kommet fra terrorister, men fra folk som Peter Skaarup. Hvad kalder man det? Meningsterror?

Udover, at det kan være gavnligt at skærpe tonen i debatten, sådan at tingene sættes lidt på spidsen, så vil jeg da gerne tilføje: Det bekymrer også mig, at PET kan få de beføjelser som nævnes i artiklen; fx er jeg ikke længere sikker på om ikke imamerne lytter med -: min tillid til PET kan ligge på et meget lille sted i øjeblikket.

Mon ikke denne terrorpakke vil have godt af at afvendte den hæftige debat, der iøvrigt pågår. Det lyder som love, der burde tænkes særdeles godt igennem. Vi har lige "forsvaret" en rettighed og skal så til at opgive andre? - Det lyder temmeligt åndssvagt... i begge tilfælde lægger ekstremister pres på vor frihed, og vi er tilsyneladende ved at opgive den.

I dag melder Jyllands-Posten sig også mellem tvivlerne, der som bekendt tæller prominente venstrefolk. Det er på høje tid, at vor "frihedselskende" statsminister tager det her alvorligt!

Ned med justitsmor!

Per

Ingen kommentarer: